Szkolenia

Profesjonalne

Szkolenia komunikacji z pacjentem

Pakiet szkoleń, dzięki którym pracownicy przygotowywani są do kontaktów z różnymi typami pacjentów i specyfiką pracy rejestratorki telefonicznej

SYSTEM SZKOLEŃ

Pakiet szkoleń „Komunikacja z pacjentem” jest integralną częścią wdrożenia systemu GATEway

Warsztaty dotyczące pełnego wykorzystania możliwości systemu GATEway, wiedza o kontaktach z pacjentem i zasady rozmowy telefonicznej, platforma e-learningową, zawierającą testy poszkoleniowe.

Slide

SZKOLENIE INNE NIŻ WSZYSTKIE

Warsztaty dotyczące
systemu GATeway.

Metodologia szkolenia jest kluczowym elementem sukcesu. W przypadku szkolenia pracowników medycznych należy wziąć pod uwagę dwa istotne czynniki – specyfikę pracy w placówce ochrony zdrowia oraz dobór odpowiedniej metody w nauczaniu dorosłych. Szkolenie „Komunikacja z pacjentem” realizowane jest na podstawie unikalnych materiałów szkoleniowych. Przekazywane podczas warsztatów treści zostały stworzone na bazie doświadczeń, realnych rozmów i sytuacji mających rzeczywiste miejsce w placówkach medycznych. Analizowane i rozpatrywane wiarygodne przypadki wpływają na jakość szkolenia. Z kolei dobór odpowiedniej metody w nauczaniu dorosłych jest elementem, który wpływa na stopnień przyswajania wiedzy.

Odpowiednio wybrana metoda, dostosowana do tematu, treści i celu zajęć, pozwala zaangażować uczestników i znacząco podwyższyć efektywność szkolenia.