Oferta

Rejestracja medyczna szpitali i przychodni

Istniejemy na rynku od ponad 15 lat.

Nasze rozwiązania poprawiają
jakość pracy oraz opieki
w placówkach całej Polski.

system call center dla rejestracji telefonicznej
• platforma komunikacji internetowej dla pacjentów
• system szkoleń edukacyjnych dla pracowników szpitali
• przygotowanie strategii efektywnej komunikacji z pacjentami
• pomoc w działaniach promocyjnych i edukacyjnych

Slide

Nowoczesna rejestracja medyczna tylko z IRONteam!

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb.

system call center dla szpitali system call center dla szpitali
System GATEway

call center dla sektora medycznego

Większa liczba odbieranych połączeń w rejestracji
System GATEway umożliwia szybkie i efektywne obsłużenie połączeń od pacjentów, dzięki czemu czas oczekiwania na połączenie jest minimalny. To kluczowa cecha w rejestracji szpitala, ponieważ pozwala zwiększyć satysfakcję pacjentów i skrócić czas oczekiwania na wizytę
Skrócenie kolejek do rejestracji osobistej
Dzięki wykorzystaniu systemu call center GATEway w codziennej pracy rejestracji oraz odpowiednim przygotowaniu strategii komunikacji pacjenci częściej wybierają rejestrację telefoniczną. Nawet 75% rejestracji może być dokonana za pomocą telefonu, jeśli tylko pacjenci zauważą skuteczność tej formy kontaktu. Tym samym rzadziej wybierają osobistą wizytę w rejestracji. Czas potrzebny na obsługę jednego pacjenta spada do niezbędnego minimum.
Zaawansowane funkcje raportowania
System GATEway oferuje zaawansowane funkcje raportowania, dzięki którym placówka medyczna może monitorować i analizować efektywność swojej działalności. To umożliwia podejmowanie świadomych decyzji opartych na rzetelnych danych oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Asystent Pacjenta

platforma komunikacji internetowej

Mailowy punkt kontaktu
jeden zbiorczy punkt kontaktu dla pacjenta • połączenie możliwości rejestracji telefonicznej z internetową • możliwość załączenia plików • nadawanie indywidualnego numeru sprawy w celu łatwej identyfikacji • prowadzenie monitoringu oraz szczegółowych statystyk • śledzenie przebiegu obsługi sprawy od momentu pierwszego kontaktu
Formularze kontaktowe
zgłoszenie potrzeby szybkiego kontaktu, • możliwość zadania pytania rejestracji lub dowolnej innej jednostce placówki medycznej, • forma pisemna ułatwia wyczerpujące przedstawienie sprawy, • możliwość załączenia plików • odpowiedź w formie maila, SMS lub kontaktu telefonicznego
Ankiety satysfakcji
automatyczna wiadomość SMS z prośbą o ocenę jakości obsługi • dostosowanie pytania zadawanego w ankiecie • dostosowanie skali ocen • czytelne raporty o liczbie wypełnionych ankiet oraz uzyskanych wynikach

system call center dla szpitali
Komunikacja z pacjentem

szkolenia dla pracowników rejestracji medycznej

Warsztaty na temat kontaktu z pacjentem
Nasze szkolenia oferują intensywne warsztaty na temat skutecznej komunikacji z pacjentem. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie budowania zaufania, empatycznego słuchania oraz rozwiązywania konfliktów, co pozwala na bardziej efektywną obsługę pacjentów.
Baza wiedzy w postaci naszych autorskich książek
Oprócz praktycznych warsztatów, uczestnicy mają dostęp do naszych autorskich książek, które są kompendium wiedzy na temat komunikacji z pacjentem. Te cenne źródła pomagają pogłębić zrozumienie tematu i zapewniają dodatkowe wsparcie w procesie uczenia się.
Możliwość uzyskania certyfikatu
Nasze szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności. Po pomyślnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza ich kompetencje w obszarze komunikacji z pacjentem. To ważne wyróżnienie, które może być dodatkowym atutem w ich karierze zawodowej.