typy-osobowosci-pacejntow-introwertycy

Typy osobowości pacjentów: introwertycy

Wiedza

Typy osobowości pacjentów: introwertycy

W poprzednim artykule opisani zostali pacjenci ekstrawertyczni oraz ich potrzeby w kontakcie z pracownikami ochrony zdrowia. Jak zaznaczyliśmy w poprzednim tekście, znajomość typów osobowości przydaje się tylko w konkretnych przypadkach, kiedy trudno nawiązać porozumienie z pacjentem. W tym artykule opowiemy, jak typy osobowości pacjentów introwertycznych wpływają na ich sposoby postrzegania świata oraz komunikacji w szpitalu.  

Co cechuje pacjenta-introwertyka?

Pacjenci introwertyczni przede wszystkim potrzebują czasu na podjęcie decyzji. Nie działają impulsywnie, na podstawie swoich emocji. W przeciwieństwie do ekstrawertyków muszą najpierw wszystkie informacje przeanalizować w logiczny sposób. Aby dopiero w następnej kolejności rozpatrzeć wszystkie wady i zalety, dostrzec konsekwencje wyboru i dopiero wówczas podjąć działanie. Dlatego także będą potrzebowali wielu informacji, dowodów oraz przykładów, w oparciu o które będą mogli podejmować decyzje.

Introwertyków ze względu na stabilność emocjonalną można podzielić na dwa główne typy: melancholików oraz flegmatyków.

Melancholik jako pacjent

Melancholik z natury jest bardzo uczuciowy i wrażliwy. A nawet można powiedzieć – drażliwy. Zazwyczaj siebie oraz otaczający go świat traktuje bardzo poważnie. Dodatkowo we wszystko mocno się angażuje i silnie przeżywa niepowodzenia. Dlatego do każdej sytuacji chce być perfekcyjnie przygotowany, aby uniknąć porażek. Właśnie przez takie podejście do rzeczywistości łatwo go urazić. Słowa lub wypowiedzi, które z twojej perspektywy będą neutralne, melancholik może odebrać jako złośliwe lub krytyczne. A przez to zareagować wybuchem negatywnych emocji. Jednak większość rozmów z melancholikami, ze względu na ich wrodzona empatię, przebiega w spokojnej i miłej atmosferze.

Należy pamiętać o ich analitycznym podejściu do świata, udzielając jak najwięcej szczegółowych informacji oraz odpowiedzi. A dodatkowo być przygotowanym na możliwość nieoczekiwanego z naszej perspektywy wybuchu złości.

Jak rozpoznać melancholika?

 • bardzo konkretny w sposobie przekazywania informacji,
 • uporządkowany sposób wypowiedzi,
 • powolny, spokojny, przemyślany styl wysławiania się,
 • zadaje dużo drobiazgowych pytań,
 • bardzo krytyczny wobec siebie, ale także wobec swoich rozmówców,
 • przekazuje inicjatywę rozmówcy – jest dobrym słuchaczem,
 • na zakończenie rozmowy upewnia się, czy wszystko odpowiednio zrozumiał.

Czego melancholik oczekuje z kontakcie z ochroną zdrowia?

przedstawienia wszystkich zagadnień w szczegółowy sposób
Melancholika szybko irytuje zbyt ogólny charakter przekazywanych informacji. Jeśli komunikujemy coś melancholikowi, powinniśmy zadbać o to, aby jednocześnie przekazać, jak może zastosować to w praktyce. A także podać powód, dla którego zaproponowane rozwiązanie jest dla niego najlepsze.

dokładnego i powolnego omówienia wszystkich aspektów
Melancholik najlepiej będzie się czuł w towarzystwie osoby, która odzwierciedla jego sposób zachowania oraz prowadzenia rozmowy. Najbardziej doceni, jeśli naraz będziesz poruszać tylko jeden temat, szczegółowo go omówisz bez wrażenia pośpiechu. Dodatkowo pamiętaj, aby dać mechanikowi czas na zastanowienie się, zanim będzie w stanie udzielić odpowiedzi.

gotowości do odpowiedzi na wiele pytań z jego strony
Udzielając odpowiedzi melancholikowi, dobrze jest uzbroić się w cierpliwość. Melancholik nie będzie w stanie przejść do kolejnego etapu rozmowy, jeśli nie uzna, że rozumie wszystko, co do tej pory zostało powiedziane. Jeśli będzie to konieczne, powtarzaj lub parafrazuj swoje wypowiedzi, aż melancholik uzna, że otrzymał wyczerpującą odpowiedź.

Flegmatyk jako pacjent

Flegmatyk jest bardzo stabilny pod względem emocjonalnym. Nie popada w stany skrajnego przygnębienia, ani dochodzi u niego do wybuchów złości. Rozmowy prowadzi w sposób grzeczny i kulturalny, z uważnością i dbałością o odpowiednią atmosferę. Rozmowa z flegmatykiem będzie z reguły bardzo miła i sympatyczna. Jedyne na co trzeba uważać, to jego brak asertywności oraz zdecydowania. Flegmatykowi z trudnością będzie komuś konkretnie odmówić lub z nim się nie zgodzić, aby go nie urazić, nawet jeśli coś mu bardzo nie odpowiada Dlatego rozmowa może przybierać dziwny kierunek bez możliwości szybkiego osiągnięcia porozumienia. Dodatkowo bywa roztargniony i niezdecydowany, ma trudności w podjęciu decyzji.

Jak rozpoznać flegmatyka?

 • mówi w sposób spokojny, nie podnosi głosu,
 • nie okazuje emocji (pozytywnych lub negatywnych), które mogłyby zakłócić przebieg rozmowy – bardzo stonowany i kontrolujący się,
 • używa wielu zwrotów grzecznościowych,
 • nie stosuje poleceń, raczej pyta o pomoc lub zgodę,
 • zadaje bardzo wiele pytań, często na tematy niezwiązane z jego chorobą,
 • musi dopytywać i uzyskiwać pewność na każdym etapie rozmowy, czy zrozumiał wszystko w odpowiedni sposób,
 • sprawia wrażenie niezdecydowanego oraz niezdolnego do podjęcia konkretnych decyzji,

Czego flegmatyk oczekuje z kontakcie z ochroną zdrowia?

spokojnego, powolnego prowadzenia rozmowy
Podobnie jak melancholik, flegmatyk potrzebuje czasu na zastanowienie się oraz podjęcie decyzji. W takiej sytuacji należy udzielać wyczerpujących informacji w sposób uporządkowany, bez okazywania zniecierpliwienia.

odwołania się do społecznego dowodu słuszności
Flegmatyk jest najbardziej empatycznym typem osobowości spośród wszystkich czterech opisanych w naszych artykułach. Najbardziej dba o innych oraz zwraca uwagę, czy czują się dobrze w jego towarzystwie. Dlatego przedstawiając informacje lub próbując przekonać do czegoś flegmatyka, dobrze jest wskazać na powszechność stosowania danego rozwiązania.

podania gotowych rozwiązań
Flegmatyk potrzebuje dużej liczby informacji oraz wyjaśnień, na których będzie w stanie oprzeć swoją decyzję. Nie potrafi działać na zasadzie komunikacji hasłowej. Potrzebuje szczegółowego wyjaśnienia danej sytuacji wraz z udzieleniem wskazówek, jak się w niej odnaleźć. Im więcej praktycznych informacji oraz detalicznych opisów, tym lepiej.

atmosfery uważności i wyrozumiałości
Flegmatyk dobrze czuje się w towarzystwie osób, które okazują zainteresowanie jego potrzebami oraz uwagami. Sam flegmatyk zazwyczaj jest bardzo kulturalny, używając wielu zwrotów grzecznościowych, oraz miły. Najlepiej będzie czuć się w rozmowie z osobą, dla której również odpowiednia atmosfera komunikacji odgrywa ważną rolę.