Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

magazyny33

Szpital Specjalistyczny
w Pile im. Stanisława Staszica

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który świadczy usługi lecznictwa dla mieszkańców miasta Piły i okolic. Działalność placówki obejmuje szybką i kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację, działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w ramach szkolenia lekarzy i innych zawodów medycznych, a w odrębnym zakresie zawodów niemedycznych.

magazyny334
19
ODDZIAŁÓW
9
ZAKŁADÓW I PRACOWNI
9
PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
546
ŁÓŻEK
magazyny332

Wojciech Szafrański
Dyrektor


Komunikacja z pacjentem była i jest deficytowym towarem opieki szpitalnej. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią na potrzebę kształtowania solidnych podstaw do prawidłowej komunikacji między pacjentami a personelem szpitala. Przedstawia szereg aspektów związanych z nawiązywaniem i utrzymaniem pozytywnych relacji interpersonalnych – adekwatnych do potrzeb potencjalnych odbiorców. Edycja 2020 „Komunikacji z pacjentem. Teoria i praktyka” została uzupełniona o nowe zagadnienia, które uświadamiają nam, jak wielkie znaczenie mają różnice wynikające z przynależności pokoleniowej. Autorzy krok po kroku wyjaśniają, źródła tych rozbieżności oraz wskazują, jak mimo nich osiągnąć pełne porozumienie.

50
procent rozmów trwało poniżej 1 minuty
1
punkt kontaktu dla pacjentów

W ramach wdrożenia systemu GATEway:

Podręczniki i materiały edukacyjne.
Nie tylko w czasie wdrożenia systemu w placówce, ale przez cały okres trwania współpracy zapewniamy wsparcie w ramach rozwoju komunikacji z pacjentem i organizacji pracy. Służą temu przygotowywane przez nas publikacje, poruszające szeroki zakres tematyczny, będące stale i na bieżąco aktualizowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy.

magazyny336
magazyny333

Województwo Wielkopolskie, miasto: Piła
Charakterystyczne miejsce: Park na Wyspie