Jakość i lean w medycynie

Jakość i lean w medycynie – podsumowanie konferencji

Media

Jakość i lean w medycynie – podsumowanie konferencji

Za nami konferencja „Jakość i lean w medycynie”, która odbyła się w dniach 29-31 maja w Ustce.

W trzydniowym spotkaniu “Jakość i lean w medycynie” udział wzięli przedstawiciele ochrony zdrowia oraz specjaliści powiązani z branżą medyczną z całego kraju. Łącznie ponad 150 obecnych osób wzięło udział w dyskusji o znaczeniu jakości w zarządzaniu pracą szpitala w różnorodnych jej aspektach. A także o możliwych sposobach na uzyskanie wysokich wyników w obsłudze pacjentów.

Wśród 25 prelegentów, wystąpienia których zajęły łącznie 10 godzin, znalazło się wielu praktyków w zarządzaniu placówkami medycznymi o różnej wielkości oraz profilach działalności. A także eksperci z zakresu prawa medycznego, pozyskiwania funduszy, obszaru nowych technologii oraz organizacji.

Konferencję otworzyło wystąpienie Ministra Zdrowia – dr n. ekon. Adama Niedzielskiego. W przemówieniu podkreślone zostało znacznie podejmowania systematycznych oraz świadomych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek medycznych w długoletniej perspektywie. A nie skupianie się jedynie na doraźnych trudnościach i krótkotrwałych rozwiązaniach. Do słów pana ministra wielokrotnie odnoszono się na późniejszych wystąpieniach.

Ważnym puntem programu był również panel ekspertów złożony z pełnomocników do spraw jakości. Jego uczestnicy dyskutowali na temat najlepszego podziału obowiązków oraz ról wśród pracowników szpitali, aby móc osiągać jak najlepsze efekty.

Uczestnicy podkreślali zalety dynamicznego przebiegu konferencji oraz możliwości aktywnego udziału w prowadzonych wystąpieniach.

Nasza firma także mocno zaznaczyła swoją obecność na konferencji Jakość i lean w medycynie.

Na przygotowanym stanowisku uczestnicy mogli zapoznać się z naszymi rozwiązaniami. A dodatkowo także przetestować w praktyce działanie systemu call center GATEway do obsługi telefonicznej rejestracji medycznej.

Jako prelegent wystąpił także prezes naszej firmy – Tomasz Tomaszewski z prezentacją pt. „Komunikacja. Zagubione ogniwo w teorii wysokiej jakości”. W jego trakcie podjął temat znaczenia komunikacji nie tylko pacjentem, ale także pomiędzy pracownikami i jednostkami szpitala, dla uzyskania właściwych warunków pracy oraz wpływu na prowadzone terapie.

Spotkanie w Ustce dodatkowo stało się okazją do świętowania 15 urodzin naszej firmy. Dla uczestników przygotowaliśmy nie tylko tort w czasie lunchu, ale także szereg nagród do wygrania w naszej loterii. Do szczęśliwych wygranych trafił m.in. pakiet szkoleń z komunikacji z pacjentem dla pracowników danego szpitala.

Chcielibyśmy podziękować organizatorom MENTOR S.A oraz Lean w Medycynie za zaproszenie do udziału w wydarzeniu oraz możliwość poznania nowych trendów wpływających na przyszłość polskiej ochrony zdrowia.

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za możliwość poznania się, przeprowadzone rozmowy oraz wymianę doświadczeń. Mamy nadzieję, że była to pierwsza z wielu możliwości do rozwijania współpracy oraz działania na rzecz podnoszenia jakości w pracy szpitali.