Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

K

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi to największy i najnowocześniejszy Szpital w województwie łódzkim. Od ponad dekady w Szpitalu zachodzą intensywne zmiany i dokonywane są działania, mające na celu udoskonalenie procesu leczenia pacjentów na wszystkich poziomach – tak, by mieszkańcy województwa łódzkiego mogli być leczeni według standardów i w warunkach nieodbiegających od norm europejskich.Misją Centrum jest zapewnienie nowoczesnych standardów profilaktyki, promocji zdrowia oraz diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów, z jednoczesną troską o ciągłe dążenie do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie wielu specjalizacji.

K4
26
ODDZIAŁÓW
29
ZAKŁADÓW I PRACOWNI
55
PORADNI PECJALISTYCZNYCH
852
ŁÓŻEK
K2

Andrzej Kasprzyk
Dyrektor

Pierwszy kontakt chorego z placówką jest niezwykle ważny dla budowania poczucia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta w czasie późniejszej terapii. Niestety rozproszona lokalizacja naszych licznych jednostek utrudniała pacjentom odnalezienie właściwego numeru telefonu i szybki zapis na konsultację u wybranego specjalisty. Odpowiednim rozwiązaniem na te bolączki okazało się wdrożenie systemu GATEway. Jeden punkt kontaktu usystematyzował i uprościł kontakt pacjenta z rejestracją medyczną, co przełożyło się na szybki wzrost zadowolenia z naszej pracy. Pacjenci nam ufają, odkąd wiedzą, że mogą uzyskać pomoc w trakcie zaledwie jednej rozmowy telefonicznej.

1
punkt kontaktu dla pacjentów
84
procent odebranych połączeń miesięcznie


Wybrana funkcja systemu GATEway:

Szkolenia z obsługi systemu.
Firma IRONteam zapewnia przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi systemu. Wszystkie przekazane w czasie kursu informacje zapewnią wykorzystanie możliwości oferowanych przez system GATEway. Dzięki temu pracownicy call center już od pierwszego dnia wdrożenia nowych rozwiązań są w stanie zapewnić kompleksową pomoc i obsługę dzwoniących.

MONITOR_strona1
K3

Województwo Łódzkie, miasto: Łódź
Charakterystyczne miejsce: ul. Piotrkowska