GATEway

System rejestracji pacjentów GATEway

JEDEN system WIELE kanałów komunikacji

TELEFON

Nowoczesne medyczne call center działające w największych szpitalach w Polsce

Nasza firma

System GATEway od lat usprawnia obsługę pacjentów w największych szpitalach

Telefoniczna obsługa pacjenta to optymalne rozwiązanie dla każdej placówki. Niemal 3 miliony odbieranych połączeń rocznie w największych i najnowocześniejszych szpitalach w Polsce.
Wymierne efekty w krótkim czasie.

Slide szpitale powiatowe system call center (2) szpitale powiatowe system call center (2) szpitale powiatowe system call center (2) szpitale powiatowe system call center (2) szpitale powiatowe system call center (2)

SYSTEM INNY NIŻ WSZYSTKIE

Dostosujemy się do wszystkich
wymagań.

Call center

Dostarczamy najlepszy medyczny system call center, dopasowany do potrzeb placówek medycznych

Szybka rejestracja

Możliwość rejestracji pacjenta bez konieczności osobistej wizyty w placówce

Kolejkowanie połączeń

Koniec z zajętym numerem. Każde połączenie jest odbierane i kolejkowane, a pacjent jest informowany o pozycji w kolejce

Szkolenia

Szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentem dla pracowników rejestracji medycznych stanowią integralną część wdrożenia systemu

Bezpieczeństwo danych

Zapewniamy bezpieczeństwo informacji, przechowując wszelkie dane wewnątrz infrastruktury sieciowej placówki medycznej

Elastyczność wdrożenia

Dopasowujemy się do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej placówki

Obsługa pacjenta

Pomagamy w stworzeniu i zorganizowaniu jednego, centralnego punktu kompleksowej obsługi pacjenta

Jakość obsługi pacjenta

Oferujemy rozbudowaną ocenę jakości obsługi pacjentów na podstawie rozmów pacjentów z rejestracją telefoniczną

Jak pracujemy

Sprawne uruchomienie call center to nasz wspólny sukces

04 kroki

1
Wybór poradni podłączonych do jednego numeru call center
W porozumieniu z placówką medyczną zostają wyłonione poradnie lub inne jednostki organizacyjne, które mają zostać przełączone do głównego numeru call center - jednego punktu kontaktu dla pacjentów.
2
Przygotowanie skryptów (podpowiedzi)
Opracowanie zbioru podstawowych zasad dotyczących telefonicznej rejestracji pacjentów. Dzięki temu Agenci otrzymują pakiet podpowiedzi, który pozwoli im na rejestrację pacjentów do wszystkich poradni.
3
Nagrywanie komunikatów głosowych
Placówka ma możliwość wyboru rodzaju komunikatu głosowego, który usłyszy pacjent w oczekiwaniu na połączenie z numerem głównym call center. Po ustaleniu treści komunikatu jest on nagrywany przez lektora i w zależności od indywidualnych potrzeb placówki, dostosowywany do jej potrzeb.
4
Szkolenie użytkowników i uruchomienie systemu
Po dokonaniu wyboru użytkowników systemu, firma IRONteam przeprowadzi szkolenia ze wszystkich funkcji systemu GATEway. Szkolenia odbywają się przy stanowisku pracy, dzięki czemu użytkownicy w praktyce poznają zasady działania oprogramowania.

Slide Slide

A co gdy już uruchomimy call center?
Podłączmy wszystkie jednostki pod jeden numer telefonu!

Poradnie Specjalistyczne (AOS)
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)
Rehabilitacja
USG
RTG
Rezonans Magnetyczny
Tomografia Komputerowa
Radioterapia
Zlecenia na wypisywanie recept
Zlecenia na wydanie dokumentacji medycznej

GATEway call center

Sektor medyczny w Polsce cały czas się rozwija. Szpitale i inne jednostki opieki medycznej w coraz szerszym zakresie korzystają z najnowszych technologii. Dodatkowo w społeczeństwie rośnie świadomość dotycząca praw pacjenta oraz spada tolerancja dla niskiego poziomu obsługi.
Z pewnością jest to branża specyficzna – działanie w niej wymaga empatii, troski oraz dyskrecji. Nie można sobie pozwolić na najmniejsze nawet uchybienia, np. zbyt niski wskaźnik odebranych połączeń przychodzących, spowodowany nieprawidłową organizacją pracy w rejestracji czy dużą liczbą codziennych zadań związanych z obsługą klienta.

Słaby przepływ informacji powoduje również takie problemy, jak nieprzychodzenie pacjentów na wcześniej umówione wizyty bez uprzedniego ich odwołania oraz zaburzenia przepływu informacji między pracownikami i działami. To z kolei przekłada się na obniżającą się jakość obsługi i komunikacji, a finalnie – niekorzystny obraz jednostki w oczach pacjentów.

Wspomniane problemy należą do najczęstszych przyczyn utraty zaufania pacjenta wobec danej placówki, a co za tym idzie – zmniejszenia skuteczności systemu opieki zdrowotnej. Dlatego tak ważne dla każdej przychodni i szpitala powinno być nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, ale także zyskiwanie ich lojalności. W tym z kolei pomoże utworzenie profesjonalnego działu call center dla placówek medycznych. Systemy GATEway gwarantują osiągnięcie wymiernych efektów w krótkim czasie. Już od lat uprawniamy obsługę pacjentów – rocznie w największych i najbardziej nowoczesnych szpitalach w Polsce odbieramy prawie 3 miliony połączeń.

Telefoniczna rejestracja pacjentów

Rejestracja pacjenta w przychodni lub szpitalu pełni szczególną rolę dla obiegu informacji oraz sprawnego działania całej placówki. Dlatego wdrażamy wyjątkowe rozwiązania, takie jak połączenie telefonicznej rejestracji medycznej z narzędziami internetowymi. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zarządzanie procesem umawiania wizyt i kontaktowania się z pacjentami przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad RODO.
GATEway to telefoniczna rejestracja pacjentów na najwyższym poziomie, stworzona na podstawie wieloletniego doświadczenia w największych przychodniach i szpitalach w Polsce. Elastyczność i przejrzystość systemu umożliwia szybkie wdrożenie w różnego rodzaju placówkach. Profesjonalizm indywidualnie szkolonych pracowników sprawia, że każdy kontakt pacjenta z placówką buduje przekonanie o powierzeniu swojego zdrowia najlepszym.

Telefoniczna obsługa klienta

Usprawniamy wzajemny kontakt pacjenta i placówki za pomocą nowoczesnych systemów telefonicznej obsługi klienta. Zasada ich działania opiera się na szeregu rozwiązań, które wdrażamy w zależności od potrzeb danej jednostki. Dzięki rozwiązaniom takim jak kolejkowanie połączeń przychodzących pacjent zostanie obsłużony znacznie sprawniej.
Możliwość stopniowej rozbudowy systemu sprawia, że GATEway call center to zawsze sprawnie działająca, kompleksowa telefoniczna obsługa pacjenta z wysokim poziomem dodzwanialności.

Usługa call center

Kompleksowa usługa call center GATEway to zaawansowane usługi, które wykraczają poza tradycyjną formułę obsługi pacjenta. Ciągle dostosowujemy nasze działania do wymagań klientów, przez co stale ewoluujemy.
Nowoczesne oprogramowanie pozwala zwiększać jakość usług i opracowywać nowe rozwiązania z zakresu obsługi pacjenta i usług call center. Z kolei świetnie wyszkolony, profesjonalny personel to sprawna, gwarantująca zadowolenie i lojalność klientów obsługa call center.
Cennik został tak skonstruowany, by nasi klienci mogli samodzielnie ustalać liczbę potrzebnych stanowisk, dopasowując system do własnego zapotrzebowania na usługi contact center.

Medyczne call center dopasowane do dowolnej placówki medycznej

Medyczne call center to więcej niż zwykła telefoniczna obsługa klienta. Szybka rejestracja, otwarcie na potrzeby pacjentów, łatwy kontakt z rejestracją, dostęp do niezbędnych informacji, a także ludzka życzliwość, empatia i troska – to elementy, które składają się na wysoką jakość obsługi pacjenta.
Właśnie dlatego stworzyliśmy wyjątkowy system call center, dzięki któremu grono wiernych pacjentów placówki leczniczej będzie rosło. Co wyróżnia nasze rozwiązania?

  • System call center dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej placówki medycznej – szpitala, przychodni oraz jednostki innego rodzaju.
  • Koniec z problemem zajętego numeru! Kolejkowanie połączeń oznacza odebranie każdego połączenia. Pacjent jest zawsze informowany o swojej pozycji w kolejce, dzięki czemu zawsze wie, kiedy połączy się z rejestracją lub konsultantem.
  • Integralną częścią systemu są szkolenia „Komunikacja z pacjentem” dla pracowników medycznych oraz rejestracji i biura obsługi klienta, które pozwalają rozwinąć umiejętności interpersonalne oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co znacząco poprawia jakość i profesjonalizm obsługi.
  • Bezpieczeństwo danych – przechowywane są wewnątrz infrastruktury sieciowej danej placówki. Dzięki temu wszystkie informacje są zabezpieczone przed wyciekiem, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie z najlepszymi praktykami dot. RODO w call center.
  • Elastyczność wdrożenia – pomagamy w organizacji jednego, centralnego biura obsługi pacjenta, obejmującego swoim działaniem całą placówkę. Jednocześnie dopasowujemy nasz system do już istniejącej w danej jednostce infrastruktury teleinformatycznej, dzięki czemu jest ona rozwiązaniem prawdziwie „szytym na miarę”.
  • Rozbudowana ocena jakości obsługi pacjentów kontaktujących się z rejestracją telefoniczną, umożliwiająca stałe podnoszenie jakości usług oraz szybkie rozpoznawanie ewentualnych problemów.

Sprawne uruchomienie call center

System GATEway wdrażany jest w kilku prostych etapach:

1. We współpracy z placówką medyczną następuje określenie, które poradnie lub jednostki organizacyjne mają zostać podłączone do jednego punktu kontaktu dla pacjentów, tj. głównego numeru call center (np. rejestracja główna, rejestracje poszczególnych poradni itp.).
2. Przygotowywane są skrypty, będące zbiorem najważniejszych zasad dotyczących obsługi pacjentów przez telefon. Zawarte w nich są także podpowiedzi mające na celu ułatwienie pracy konsultantów i osób zajmujących się rejestracją.
3. Kolejnym etapem jest dokonywany przez placówkę wybór rodzaju komunikatu głosowego, który ma słyszeć pacjent w oczekiwaniu na połączenie z głównym numerem call center. Gdy treść zostanie ustalona, komunikat jest nagrywany przez lektora oraz ewentualnie dopasowywany do indywidualnych potrzeb placówki.
4. Ostatnim etapem wdrożenia systemu GATEway jest szkolenie dla pracowników ze wszystkich jego funkcji, przeprowadzane przy stanowisku pracy. Dzięki temu personel może w praktyce poznać wszelkie zasady jego działania.

Call center system

System GATEway umożliwia podpięcie pod jeden numer telefonu wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala lub przychodni. Dzięki temu pacjenci mogą w prosty sposób rejestrować się na wizyty u lekarza POZ, specjalistyczne badania takie jak USG, RTG, MRI czy TK bez konieczności osobistego stawiennictwa w rejestracji. Również zlecenia na wypisywanie recept czy wydanie dokumentacji medycznej mogą być realizowane szybko i sprawnie dzięki zaawansowanym systemom call center GATEway.