Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

K

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza
w Gorlicach

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach swoją misję niesienia pomocy chorym rozpoczął już w 1899 r. Stało się to możliwe, dzięki przeznaczeniu funduszy na budowę przez jego obecnego patrona. Współcześnie w strukturach szpitala funkcjonuje 19 oddziałów, 29 poradni specjalistycznych oraz 9 zakładów i pracowni. Placówka zapewnia dostęp do szerokiego wachlarzu usług medycznych wszystkim pacjentom, dbając o wysoką jakość opieki i bezpieczeństwa. Szpital bierze aktywny udział w akacjach edukacyjnych oraz programach profilaktycznych skierowanych do mieszkańców regionu.

K4
K2

Marian Świerz
Dyrektor


Istotną dla naszego szpitala kwestią, zwłaszcza po doświadczeniach w trakcie pandemii, było stworzenie możliwości bezproblemowego kontaktu dla pacjentów. Zależało nam nie tylko na zwiększeniu liczby odbieranych telefonów, ale także na sprawnym przebiegu każdej rozmowy. Udało się to dzięki współpracy z firmą IRONteam. System GATEway dostarczył naszemu call center narzędzi, które uporządkowały i usystematyzowały kontakt telefoniczny. Odbieranych jest więcej telefonów przy skróceniu średnich czasów oczekiwania na połączenie. Natomiast system szkoleń naszych pracowników zapewnił wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi i komunikacji z pacjentem.

1
minuta oczekiwania na połączeni
91
procent odebranych połączeń miesięcznie
2
minuty - średni czas rozmowy


Wybrana funkcja systemu GATEway:

Automatyczne odbieranie połączeń
Jedną z funkcji systemu GATEway jest automatyzacja odbierania połączeń. Dzięki integracji wielu numerów w jeden strumień – jeden punkt kontaktu dla pacjentów możliwa staje si szybka rejestracja pacjentów. Dostępny formularz prezentuje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz notatki na teamt pacjenta.

MONITOR_strona1
K3

Województwo Małopolskie, miasto: Gorlice
Charakterystyczne miejsce: Dwór Karwacjanów