Szpital – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

K

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta.

K4
14
ODDZIAŁÓW
24
PORADNIE
334
ŁÓŻEK
K2

Michał Jedliński
Dyrektor

W struktury naszego szpitala wchodzi kilka różnych jednostek, których lokalizacja rozporoszona jest w oddalonych od siebie punktach miasta. Dlatego kluczową kwestią, szczególnie w czasach pandemii, stało się utworzenie jednego punktu rejestracji telefonicznej. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla wszystkich naszych pacjentów, którzy w czasie jednej tylko rozmowy mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc. Dla szpitala z kolei stało się czynnikiem ułatwiającym i systematyzującym codzienną pracę, co bezpośrednio przełożyło się na naszą efektywność i jakość świadczonych usług.

94
procent odebranych połączeń
35
sekund - średni czas oczekiwania na połączenie
71
procent pacjentów czekało na połączenie mniej niż 30 sekund

W ramach wdrożenia systemu GATEway:

Szkolenia online
Profesjonalne szkolenia personelu szpitala są integralną częścią wdrożenia systemu GATEway. Jeśli ze względów bezpieczeństwa nie mogą zostać zrealizowane w trybie stacjonarnym, prowadzone są w niezmienionym zakresie tematycznym na platformie internetowej przy wykorzystaniu środków audiowizualnych.

MONITOR_strona1
K3

Województwo Lubelskie, miasto: Kraśnik
Charakterystyczne miejsce: Kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny