577538d68213929f8f2e5c1b9690dc54

Zdalne uruchomienie systemu GATEway w SPSK nr 4 w Lublinie

Call Center

Zdalne uruchomienie systemu GATEway w SPSK nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie to największy szpital Lubelszczyzny oraz jedna z największych placówek w Polsce. Szpital dysponuje 810 łóżkami rozmieszczonymi w 21 wysokospecjalistycznych Klinikach i Oddziałach szpitalnych, w których leczy się rocznie ponad 43 tys. pacjentów, a w Poliklinice i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielanych jest ponad 180 tys. porad.

Pod jednym numerem telefonu 81 724 49 80 zespół call center udziela informacji oraz dokonuje rejestracji do Zespołu Poradni Specjalistycznych placówki. System GATEway jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój Szpitala oraz zwiększenie zapotrzebowania pacjentów na utrzymanie ciągłości dostępu do usług medycznych podczas kryzysowej sytuacji epidemiologicznej.