Szczecin

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uruchomiło system GATEway

Call Center

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uruchomiło system GATEway

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. To placówka z ponad 100-letnią tradycją, udzielająca świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, a także realizująca wiele zadań mających na celu zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory. Dzięki najwyższym standardom stosowanym w leczeniu raka piersi, ZCO jest pierwszą placówką w Polsce, która uzyskała recertyfikację zewnętrznego, niezależnego Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego. Jest to potwierdzenie, że szpital spełnia wymogi Wielodyscyplinarnego Ośrodka Leczenia Raka Piersi „Breast Cancer Unit”.

Wdrożenie systemu call center jest dalszym krokiem w kierunku dbałości o komfort i poziom zadowolenia pacjentów. Umożliwia ujednolicenie standardów komunikacji, a także jest doskonałym sposobem na zwiększenie dostępności do świadczonych usług. Zespół call center udziela informacji oraz rejestruje pacjentów do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 14:30 pod numerem telefonu 91 425 15  95.