Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Za nami konferencja Hospital Organisation 2016

konferencja_hospital_organisation
Bez kategorii

Za nami konferencja Hospital Organisation 2016

W dniu 18 maja 2016 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja Hospital Organisation 2016, której mieliśmy zaszczyt być organizatorem.

Celem wydarzenia było przedstawienie strategii rozwoju placówki medycznej oraz przekazanie praktycznej wiedzy i wzorców z zakresu organizacji i zarządzania szpitalem przez najlepsze ośrodki zdrowia w Polsce. Konferencja kierowana była do kadry zarządczej placówek medycznych – dyrektorów, menedżerów oraz do kierowników działów organizacyjnych, administracyjnych, marketingu i komunikacji, którzy mają bezpośredni wpływ na rozwój strategii zarządzania w szpitalu.

Do aktywnego udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy dyrektorów czołowych placówek medycznych w Polsce oraz menedżerów z wieloletnią praktyką w zarządzaniu ośrodkiem zdrowia. Uczestników przywitał Prezes Zarządu IRONteam, Tomasz Tomaszewski. W swoim wykładzie inauguracyjnym zaprezentował organizację telefonicznej rejestracji medycznej w wiodących ośrodkach zdrowia w Polsce. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z wynikami badań potrzeb pacjentów w zakresie oceny jakości placówek medycznych.

Pan Marcin Kulicki, Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. przedstawił uczestnikom temat pt. „Wyzwania organizacyjne managera placówki medycznej”. Podczas wystąpienia zostały omówione największe zmiany organizacyjne oraz inwestycje w szpitalu na przestrzeni ostatnich trzech lat.

„Projekt informatyzacji szpitala” zaprezentowała Pani Katarzyna Klawińska-Knach, Kierownik Działu Zarządzania i Informatyzacji Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z głównymi zasadami w zakresie zarządzania projektami informatycznymi oraz organizacją prowadzenia projektów wdrożeniowych na przykładzie implementacji oprogramowania typu HIS.

Dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. PAN, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie omówił kluczowe zagadnienia z punktu menedżera szpitala, jakim są „Główne aspekty zarządzania resortową placówką medyczną”. Profesor Durlik na wstępie zaznaczył, że każda placówka medyczna, bez względu na organ założycielski, powinna być dobrze zarządzana. W praktyczny sposób zostały omówione role menedżera, sposoby na efektywne zarządzanie kosztami oraz techniki zarządzania kosztami generujące oszczędności.

Konferencję zamykał wykład dr. n. med. Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka. Pan Dyrektor przedstawił odbiorcom temat pn. „Rozwój Instytutu – cele, struktura, zasoby”. W syntetyczny sposób została zaprezentowana pięcioletnia wizja Instytutu w obszarach nauki i medycyny, z uwzględnieniem opracowania koncepcji i planu wdrożenia Centrum Usług Wspólnych Administracyjno-Technicznych.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim Gościom oraz Prelegentom za aktywny udział w konferencji. Mamy nadzieję, że spotkanie było źródłem nowych informacji, wymiany inspirujących doświadczeń oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów.