Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Za nami 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

2015 konf 2 edycja baner
Bez kategorii

Za nami 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

W dniu 04 lutego 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się 2. edycja konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tematem przewodnim wydarzenia była sytuacja polskiej onkologii w pierwszym miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Uczestników powitał Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podkreślając, że ministerstwo jest otwarte na wszelkie uwagi dotyczące pakietu.

W konferencji wzięło udział szerokie grono specjalistów z zakresu onkologii: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów RP, marszałkowie województw, członkowie zarządu towarzystw naukowych, dyrektorzy publicznych, pełnoprofilowych centrów onkologii, kadra medyczna, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby działające na rzecz walki z chorobą nowotworową.

Konferencja podzielona była na trzy panele tematyczne. W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Pacjent wobec pakietu onkologicznego” tematem przewodnim były oczekiwania pacjentów wobec pakietu onkologicznego. Wzięli w nim udział: Rzecznik Praw Pacjenta, Doradca społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia, przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, dziennikarz TVP oraz Przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego.

Uczestnicy drugiego panelu dyskusyjnego pt. „Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkologicznego” podjęli się oceny realizacji pakietu onkologicznego po miesiącu funkcjonowania w placówkach POZ. Panel zgromadził przedstawicieli lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz prezesów onkologicznych towarzystw naukowych. Koniec dyskusji zwieńczyła krótka prezentacja ONKOline – nowatorskiego rozwiązania, wspierającego realizację pakietu onkologicznego poprzez ułatwiony kontakt pomiędzy lekarzami POZ a centrami onkologii w Kielcach i Bydgoszczy.

W trzecim panelu dyskusyjnym pt. „Centra onkologii – wyzwania pakietu onkologicznego”, dyrektorzy największych, pełnoprofilowych centrów onkologii wraz z Przewodniczącym Senackiej Komisji Zdrowia dyskutowali na temat problemów związanych z realizacją karty DILO, konsylium lekarskim oraz z systemem finansowania terapii onkologicznej. Na koniec uzgodniono złożenie wspólnego dokumentu w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, będącego konkretną i spójną propozycją rozwiązania problemów w zakresie funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Zobacz specjalny dodatek Rzeczpospolitej wydany z okazji konferencji. 

Organizator konferencji, firma IRONteam, składa gorące podziękowania wszystkim uczestnikom, panelistom oraz prowadzącym dyskusje tematyczne.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do:

Patrona honorowego: Senackiej Komisji Zdrowia;
Patrona merytorycznego: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego ; 
Partnerów głównych konferencji: Siemens Sp. z o.o.Candela Sp. z o.o. ; 
Partnerów konferencji: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o., ELEKTA Sp. z o.o., FortinetMaxto Sp. z o.o. S.K.A.MediaNet Sp. z o.o. ; 
Patronów medialnych: TVP INFORzeczpospolitaWprost