Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

WPROST o 2. edycji konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

2015 wprost
Bez kategorii

WPROST o 2. edycji konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem

Pakiet uda się przy współpracy

TYLKO WSPÓŁPRACA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) Z ONKOLOGAMI może zagwarantować skuteczność wprowadzonego od stycznia pakietu – zgodzili się uczestnicy panelu „Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkologicznego”, który podczas konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem poprowadziła dziennikarka „Wprost” Karolina Kowalska. Wybitni onkolodzy, prof. Jacek Fijuth, prof. Maciej Krzakowski i prof. Piotr Rutkowski, zgodzili się z przedstawicielami lekarzy POZ, dr Małgorzatą Załawą-Dąbrowską i dr Jackiem Łuczakiem, że bez takiej współpracy pakiet ma mniejsze szanse powodzenia.

Źródło: WPROST, numer 7/2015

Link do artykułu http://www.wprost.pl/ar/492671/Skaner/