webinary-dla-pracowników-ochrony-zdrowia

Webinary dla pracowników ochrony zdrowia. Nasz mały sukces

Spotkanie IRONteam

Webinary dla pracowników ochrony zdrowia. Nasz mały sukces

Podobno jeden obraz wyraża tysiąc słów, a sukces naszych spotkań online może wyrazić jedna liczba: ponad 1000 osób wzięło udział w naszych webinarach dla pracowników ochrony zdrowia tylko w tym roku.

A to jeszcze nie koniec, biorąc pod uwagę, że dopiero kończymy październik, a przed nami dwa kolejne miesiące. W ich czasie przygotowujemy już kolejne cztery spotkania. Również warto podkreślić, że w styczniu mieliśmy miesięczną przerwę. Dlatego tak naprawdę liczbę 1000 uczestników osiągnęliśmy w niespełna dziewięć miesięcy!

Webinary dla pracowników ochrony zdrowia – jak się zaczęło?

Sukces ten nie przyszedł od razu. Głównym obszarem działalności IRONteam jest organizacja telefonicznej rejestracji medycznej w formie call center. Działania szpitali w tym zakresie wspieramy poprzez dostarczanie m.in. systemu rejestracji pacjentów GATEway.  Dzięki jego wykorzystaniu komunikacja telefoniczna z placówką zostaje uproszczona i uporządkowana, przez co zmniejszają się kolejki oraz liczba skarg.

Wiemy jednak, że nasz system jest jedynie narzędziem, które ułatwia nawiązanie kontaktu, ale nie sprawia, że sam kontakt staje się prostszy. Pacjenci, często bojący się o własne zdrowie, dodatkowo sfrustrowani długimi czasami oczekiwania na wizytę, działają po wpływem silnych emocji. Niejednokrotnie jest to przyczyną wybuchu złości, płaczu i innych gwałtownych reakcji w rozmowę z pracownikiem rejestracji medycznej.  Dlatego postanowiliśmy również przygotować system szkoleń z zasad profesjonalnej komunikacji z pacjentem. Szkolenia prowadziliśmy dla placówek medycznych, które podjęły z nami współpracę przy organizacji medycznego call enter.

Nasze cykliczne spotkania, na którym omawiamy szeroki zakres zasad komunikacji z pacjentem, prowadzimy już ponad dwa lata, od marca 2020. Decyzja ta związana była z przejściem w wielu dziedzinach życia na kontakt zdalny z powodu pandemii COVID-19. Postanowiliśmy wówczas nie rezygnować z naszej działalności edukacyjnej, ale dostosować się do nowych warunków i stworzyć nową jakość w szkoleniach dla pracowników ochrony zdrowia.

Jakie webinary o komunikacji z pacjentem były najpopularniejsze

Największym zainteresowaniem do tej pory cieszył się webinar o komunikacji niewerbalnej z pacjentem. Udział w nim wzięło rekordowe do tej pory 120 uczestników. Dużo spotkań poświęciliśmy na omówienie zasad prowadzenia rozmowy oraz sposoby wypowiedzi, które umożliwią lepsze porozumienie z pacjentem. A jednak okazuje się, że wykorzystanie naszej mimiki czy postawy ciała wzbudza najwięcej pytań.

Drugie i trzecie, pod względem popularności, okazały się webinary dotyczące sytuacji trudnych w kontakcie z pacjentem. W obu spotkaniach udział wzięło ponad 100 uczestników. Dotyczyły kolejno reakcji na atak słowny oraz postępowania w rozmowie z  pacjentem cholerycznym.

Niestety temat agresji wśród pacjentów nadal jest niepokojąco aktualny. A metody jej przeciwdziałania od kilku lat nie tracą na zainteresowaniu wśród pracowników ochrony zdrowia. Dlatego mamy nadzieję, że informacje z tych spotkań do tych czas nie musiały mieć praktycznego zastosowania w sytuacji trudnej. A wyłącznie pozwoliły ich uniknąć.

Dziękujemy!

Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim Państwu za zainteresowanie tą formą zdobywania wiedzy oraz tak liczną obecność. Dziękujemy również za zaufanie, którym nas obdarzyliście i którego nie straciliśmy przez ten cały czas. Bez Państwa nie moglibyśmy mówić dzisiaj o takich wynikach naszej pracy.

Zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku, gdzie regularnie informujemy o zbliżających się webinarach: https://www.facebook.com/ironteampl

A także do odwiedzania naszej podstrony o aktualnych wydarzeniach oraz archiwum nagrań poprzednich wydarzeń: https://ironteam.pl/nagrania/