Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Wdrożenie systemu GATEway w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Przemysl_Pio-770x400
Call Center

Wdrożenie systemu GATEway w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

W maju 2018 r. zaimplementowano system call center w przemyskim szpitalu.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu to placówka z wieloletnią tradycją, której korzenie sięgają początku XX w. Obecnie jest jednym z największych szpitali sieciowych w południowo-wschodniej Polsce o III stopniu referencyjności. Obejmuje opieką zdrowotną mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy mogą podjąć leczenie stacjonarne w 50 oddziałach i zakładach placówki, ambulatoryjne w 31 poradniach specjalistycznych, 4 przychodniach POZ lub w Przychodni dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Uruchomienie systemu GATEway umożliwia placówce scentralizowanie rejestracji telefonicznej do poradni specjalistycznych w jeden strumień kontaktu, co znacząco poprawi standard obsługi pacjentów. Nowe funkcje systemu – możliwość zaplanowania masowych połączeń telefonicznych i SMS-owych do wielu pacjentów z oraz spoza bazy kontaktów, a także wysyłanie wiadomości e-mail do pacjentów w trakcie rozmowy – zapewniają wzrost efektywności komunikacji. W chwili obecnej zespół call center  pod numerem telefonu 16 736 05 00 przyjmuje zapisy do Centrum Leczenia Ambulatoryjnego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.