Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

W dniu 18 lipca 2014 roku IRONteam uzyskał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

2014 RIS baner
Bez kategorii

W dniu 18 lipca 2014 roku IRONteam uzyskał wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Z radością informujemy, że na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w dniu 18.07.2014 r. firma IRONteam sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – pod numerem 2.14/00253/2014.

Zgodnie z powyższą ustawą, instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i jest prowadzony w formie elektronicznej: www.ris.praca.gov.pl