Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Uruchomiliśmy call center w Instytucie Kardiologii

pani_gateway_0
Call Center

Uruchomiliśmy call center w Instytucie Kardiologii

Od połowy maja w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie funkcjonuje system call center, usprawniający komunikację z pacjentami.

Dyrekcja zdecydowała się w pierwszej kolejności podnieść jakość obsługi telefonicznej w Zakładzie Radiologii. Ze względu na profil pacjentów hospitalizowanych w IK, Zakład specjalizuje się w diagnostyce serca i dużych naczyń. W ciągu ostatniego roku  wykonano w nim ponad 5000 badań tomografii komputerowej oraz ponad 4500 badań rezonansu magnetycznego. 

System Gateway 2.0 został tak zaprojektowany, aby w kompleksowy sposób rozwiązać problemy komunikacyjne na linii pacjent – rejestracja medyczna. W przypadku Instytutu Kardiologii, istotnym elementem było wyposażenie agentów w dokumenty wspierające ich pracę. Dokumenty znajdujące się w bazie, to m.in.: aktualne grafiki oraz poradniki, jak przygotować się do poszczególnych badań.  Baza dokumentów wspomaga agentów w codziennej pracy, umożliwiając im szybkie wyszukanie potrzebnej informacji, bez potrzeby opuszczania stanowiska pracy.

Elementem poprzedzającym wdrożenie systemu call center było szkolenie grupy 40 pracowników z zakresu zaawansowanej komunikacji z pacjentem. Duża grupa uczestników szkolenia powiązana jest z kolejnymi planowanymi działaniami, mającymi na celu podniesienie jakości obsługi pacjentów.  Zarządzający Instytutem Kardiologii podjęli decyzję o sukcesywnym przyłączaniu do call center kolejnych jednostek organizacyjnych placówki, aby pod jednym numerem telefonu pacjent mógł zarówno uzyskać odpowiedzi na pytania oraz umówić się na konsultacje i badania.