Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Ukazało się nowe wydanie „Twojego Lekarza”

baner twoj lekarz 1-2019
Medpress

Ukazało się nowe wydanie „Twojego Lekarza”

Kwietniowy numer w całości poświęcony konferencji w bialskim szpitalu

Tym razem jego wydanie jest nieco inne. W całości zostało poświęcone I Konferencji Praktyka Ginekologa Onkologa, która odbyła się z końcem roku w bialskim szpitalu. Organizatorem konferencji obok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej było Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, a została ona zainicjowana przez prof. dr hab. n. med. Wiesławę Bednarek i prof. dr hab. n. med. Jana Kotarskiego. Na konferencji powili się wybitni specjaliści w dziedzinie onkologii, ginekologii, endokrynologii z całej Polski – konsultanci wojewódzcy, konsultant krajowy, wykładowcy renomowanych polskich uczelni, naukowcy. W magazynie można znaleźć przeprowadzone przy okazji konferencji wywiady na tematy poruszane podczas wystąpień. Uczestnicy mogli przyjrzeć się, transmitowanym na żywo zabiegom i operacjom. Było to m.in. 11 krótkich zabiegów histeroskopii oraz, trwająca kilka godzin, limfadenektomia nowotworu macicy. O przebiegu wszystkich warsztatów i prowadzonych operacji także można przeczytać na dalszych stronach. Żaden zabieg nie mógłby się odbyć bez wykorzystania nowoczesnego sprzętu, z którym wystawcy pojawili się w Białej Podlaskiej. W celu przypomnienia i ponownej prezentacji, im również poświęcono kilka stron.

Życzymy miłej lektury.