Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Ukazała się nowa książka zespołu IRONteam „Pacjent w centrum uwagi”

2013 pwcu baner
Bez kategorii

Ukazała się nowa książka zespołu IRONteam „Pacjent w centrum uwagi”

Pacjent jest szczególnym klientem placówek medycznych, wymagającym wyjątkowej uwagi, nierzadko specjalnych procedur i reakcji dostosowanych do wielu czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych

Na organizację, jaką jest placówka medyczna, należy spojrzeć z innej strony – to pacjent jest w centrum uwagi, wszyscy pracownicy pracują dla jego dobra. Książka „Pacjent w centrum uwagi” jest drugą publikacją IRONteam, mającą na uwadze dobro pacjenta. W publikacji poruszane są następujące kwestie: 

1. Marketing usług medycznych w Polsce

 • Rynek usług zdrowotnych
 • Czy pacjent jest klientem?

2. Cykl doświadczeń pacjenta

 • Kontakt telefoniczny
 • Pierwsza wizyta w placówce i proces leczenia

3. Prawa Pacjenta

 • Przestrzeganie praw pacjenta w Polsce
 • Realia pracy szpitalnych rzeczników praw pacjenta

4. Profesjonalna obsługa – specyfika rozmów z pacjentem

 • Planowanie połączeń wychodzących
 • Etapy prowadzenia skutecznej rozmowy wychodzącej

5. Psychologiczne elementy wspomagające komunikację

 • Kim jest mój rozmówca?
 • Technika dopasowania i magia słów

6. Głos narzędziem pracy konsultanta medycznego

 • Podstawowe aspekty pracy głosem
 • Trening poprawnej wymowy

7. Materiały uzupełniające – testy

Na treściach zawartych w książce bazować będą przeprowadzane wkrótce szkolenia pracowników medycznych.