Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Ukazał się pierwszy numer magazynu AMICUS

2015 amicus baner
Bez kategorii

Ukazał się pierwszy numer magazynu AMICUS

AMICUS to nowoczesny magazyn, dedykowany pacjentom Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Firma IRONteam jest współtwórcą kwartalnika.

Tematem pierwszego numeru są początki kieleckiej onkologii. W magazynie czytelnicy znajdą również działy dotyczące świętokrzyskiego  centrum, profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz dział na zdrowie. Celem AMICUSa jest przybliżenie pacjentom w sposób prosty i dostępny trudnych zagadnień onkologicznych oraz informowanie o nowościach w kieleckiej placówce.

W każdym z numerów pacjenci będą mogli przeczytać szereg ciekawych wywiadów z pracownikami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz znanymi osobami, które są zaangażowane w działalność onkologiczną. W pierwszym numerze wywiadu udzielili profesor Janusz Braziewicz, który odpowiedział na pytania dotyczące Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) oraz Ida Karpińska – założycielka Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości, która przedstawiła historię powstania organizacji.

Życzymy miłej lektury!