Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Ukazał się kolejny numer „Naszego Szpitala”

nasz szpital 2-2019
Medpress

Ukazał się kolejny numer „Naszego Szpitala”

Nowe wydanie magazynu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Ważnym wydarzeniem z życia szpitala, które w wyraźny sposób wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz przyczyni się do zwiększenia poczucia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jest przyznanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego środków finansowych na wymianę oraz modernizacje szpitalnej aparatury wykorzystywanej w obszarze onkologii oraz kardiologii. W dziale „Nasz Szpital” przygotowano prezentację Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jej kierownik ­ dr n. med. Brygida Beck ­ w udzielonym wywiadzie opowiada, jakie badania są dostępne dla pacjentów, jakie procedury obowiązują w Zakładzie oraz czym jest KREWKARTA. A jest to informacja, która może uratować nasze życie. Dużo miejsca poświęcono także zagadnieniom onkologicznym. Dr n. med. Małgorzata Stolarek przybliża nam, czym jest chemioterapia i w jakich sytuacjach jest wykorzystywana. Natomiast w rozmowie z dr n. med. Wojciechem Papiewskim skupiono się na zagadnieniu raka płuc.

Życzymy miłej lektury.