UCKWUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

UCK WUM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało 1 stycznia 2019 roku w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.: Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.

Maciej Zabelski - Zastępca Dyrektora UCK WUM, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego

Od zawsze priorytetem naszej placówki było zapewnienie jak najlepszej kompleksowej opieki każdej potrzebującej jej osobie. Dbamy o najwyższe standardy tak w ramach badań diagnostycznych, jak i prowadzonych terapii. Nie mogliśmy pozwolić, aby aspekty organizacyjne utrudniały którykolwiek etap procesu leczenia. Współpraca z IRONteam i wdrożenie systemu telefonicznej rejestracji GATEway pozwoliło nam na zabezpieczenie wysokiej jakości świadczonych usług już od chwili pierwszego kontaktu. Chory ma obecnie pewność, że za pomocą tylko jednej rozmowy telefonicznej uzyska wszystkie potrzebne informacje, a zapisanie się na wizytę do wybranego specjalisty przebiegnie bezproblemowo. Dzięki pełnemu wglądowi w statystyki połączeń oraz nagrania prowadzonych rozmów mam całkowitą kontrolę nad procesem rejestracji.
47
KLINIK
36
ZAKŁADÓW

Sytuacja przed wdrożeniem

Rozwiązania systemu GATEway

wiele punktów rejstracji
efektywna rejestracja pacjentów do trzech rozproszonych lokalizacyjnie jednostek
brak wypracowanych jednolitych standardów rejestracji
elastyczne dostosowanie organizacji pracy do bieżącej sytuacji
zagubienie pacjentów chcących umówić się na wizytę
zapewnienie poczucia komfortu i bezpieczeństwa pacjentom

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Call center 22 599 10 00