telefoniczna rejestracja pacjentów Śląsk

Telefoniczna rejestracja pacjentów w Wodzisławiu Śląskim

Call Center

Telefoniczna rejestracja pacjentów w Wodzisławiu Śląskim

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim rozpoczął pracę telefonicznej rejestracji medycznej w oparciu o system call center GATEway.

Szpital posiada dwie lokalizacje w dwóch miastach oddalonych od siebie o kilka kilometrów. Jednak dzięki wykorzystaniu możliwości systemu GATEway do większości poradni obu jednostek przypisany jest jedynie jeden, ten sam numer. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mogą szybciej oraz łatwiej uzyskać pomoc oraz niezbędne informacje. Ponad to nie dochodzi do sytuacji, kiedy zdezorientowani zbyt wieloma dostępnymi numerami pacjenci dzwonią do niewłaściwej jednostki.

Telefoniczna rejestracja pacjentów z sukcesami po pierwszym miesiącu

Już w pierwszym pełnym miesiącu działania systemu GATEway udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki pracy rejestracji telefonicznej. Z ponad 4 tys. połączeń wykonanych przez pacjentów odebranych zostało 88% z nich. Dodatkowo czas oczekiwania na połączenie uległ znaczącemu skróceniu. A także sam średni czas trwania rozmów spadł do poziomu 2 minut. Statystyki te świadczą o wysokiej jakości pracy zespołu call center, który obecnie obsługuje cały ruch telefoniczny pacjentów do poradni.

Telefoniczna rejestracja pacjentów działa w dni powszednie w godz. 07:30-15:00
pod numerem 32 459 17 47

O szpitalu: PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim

Jako pierwszy, bo już na początku XX wieku, powstał szpital w Rydułtowach. Pomimo zawirowań historii szpital nadal pełnił swoją misję w czasach wojennych. Na przestrzeni lat remontowany oraz rozbudowywany stał się jednym z głównych ośrodków lecznictwa w regionie. Tym samym zapewniając dostęp do podstawowych usług medycznych wszystkim mieszkańcom miasta oraz okolic. Szpital w Wodzisławiu Śląskim powstał dopiero w latach 70. po połączeniu trzech placówek na terenie miasta. Po wprowadzeniu nowego podziału administracyjnego w jego struktury włączono szpital w Rydułtowach. W ramach szpitali działa łącznie 10 oddziałów, 17 poradni specjalistycznych oraz 13 zakładów i pracowni diagnostycznych.