Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?
Inna generacja, inna komunikacja
Komunikacja z pacjentem a ryzyka prawne w działalności leczniczej
Rozmowa z pacjentem onkologicznym
Jak oceniać jakość i styl rozmów w call center?
Kontakt telefoniczny z pacjentem z zaburzeniami mowy lub słuchu
Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym
Sytuacje trudne z pacjentem agresywnym
Metody postępowania w sytuacjach konfliktowych
Jak przełamywać bariery w komunikacji
Agresywny pacjent. Dialog, nie spór