Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?
Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka. Edycja 5
Sytuacje trudne z pacjentem agresywnym
Metody postępowania w sytuacjach konfliktowych
Jak przełamywać bariery w komunikacji
Agresywny pacjent. Dialog, nie spór
Komunikacja w zespole rejestracji medycznej. Przykłady z życia call center
bannerpwcu 2019_0
kzp 2019 banner
pwcu 2017 banner
kzp 2017 baner