WDROŻENIE KRAŚNIK

Szpital w Kraśniku uruchomił call center

Call Center

Szpital w Kraśniku uruchomił call center

W sierpniu wdrożyliśmy system GATEway w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Szpital posiada 366 łóżek zlokalizowanych w 14 oddziałach szpitalnych. Lokalizacja placówki jest rozproszona, w jej skład wchodzą następujące jednostki: Szpital Powiatowy, Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Tomografii Komputerowej, Laboratorium Analityczne, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, Pracownia Mammografii, Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Oddział Ginekologiczno Położniczo Noworodkowy, Oddział Noworodkowy.

Dla rozproszonego lokalizacyjnie szpitala kluczową kwestią stało się umożliwienie pacjentom telefonicznego kontaktu z placówką, co jest niezwykle istotne, szczególnie w okresie pandemii. System GATEway umożliwia sprawną rejestrację pacjentów do poradni w trzech lokalizacjach placówki. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu przez szpital szczegółowych informacji dotyczących zasad rejestracji do jednostek podłączonych pod główny numer call center i umieszczeniu ich w jednej zakładce systemu. Dzięki temu wszyscy Agenci, bez względu na staż pracy i posiadane doświadczenie mogą zarejestrować pacjenta i udzielić mu wszelkich niezbędnych wskazówek. Kierownictwo placówki otrzymało narzędzia umożliwiające zdalne porozumiewanie się z zespołem i kontrolę jego efektywności. Call center rejestruje pacjentów w dni powszednie, w godzinach 7:00-18:00 pod numerem telefonu 81 825 13 93.