system rejestracji telefonicznej pacjentów

System rejestracji telefonicznej pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka

Call Center

System rejestracji telefonicznej pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie wdrożył system rejestracji telefonicznej pacjentów GATEway. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym więcej pacjentów może dodzwonić się w krótszym czasie.

System rejestracji telefonicznej pacjentów jako klucz do wysokiej jakości obsługi

Od końca kwietnia bieżącego roku większość poradni Centrum Zdrowia Dziecka korzysta z możliwości systemu rejestracji telefonicznej GATEway. Samo wdrożenie proponowanych rozwiązań przebiegało na wielu płaszczyznach jednocześnie. Konieczne stały się nie tylko zmiany w dotychczasowym sposobie organizacji rejestracji, ale także infrastrukturze teleinformatycznej placówki. Wynikało to z wysokiej liczby pacjentów oczekujących na pomoc każdego dnia.

Zakończony sukcesem projekt obecnie przyniósł ponad 15 tys. połączeń wykonywanych przez pacjentów miesięcznie. Odebranych przy pierwszej próbie połączenia zostało ponad 11 tys. telefonów. Dzięki stworzeniu jednego zespołu call center, który jest w stanie dokonać rejestracji do większości poradni szpitala, średni czas rozmowy wynosi zaledwie 1 minutę i 22 sekundy. Bardzo dobre wyniki pracy telefonicznej rejestracji medycznej skłaniają szpital do rozważenia rozszerzania jego działalności na wszystkie poradnie.

O szpitalu: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” to jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce, w którym leczone są dzieci z całego kraju. Placówka pełni podwójną rolę: instytutu naukowego podległego bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia oraz wysokospecjalistycznego szpitala. W ramach Instytutu funkcjonuje 16 klinik, 28 oddziałów oraz 32 poradnie specjalistyczne. Od ponad 40 lat istnienia, IPCZD regularnie otrzymuje za swoją działalność szereg nagród oraz wyróżnień, a podczas ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych otrzymał najwyższą kategorię A+.