WDROŻENIE UCK WUM

System GATEway w UCK WUM

Call Center

System GATEway w UCK WUM

Z końcem lipca uruchomiliśmy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego system call center. UCK WUM powstało w wyniku połączenia trzech szpitali klinicznych, których organem założycielskim jest Warszawski Uniwersytet Medyczny tj.:

  • Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
  • Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
  • Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus

System GATEway umożliwia efektywną rejestrację pacjentów do trzech rozproszonych lokalizacyjnie jednostek placówki. Intuicyjny sposób obsługi programu pozwala Agentom na szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji o pacjencie, co znacząco przyspiesza proces rejestracji, a pacjentowi zapewnia poczucie komfortu i brak anonimowości. Kierownictwo placówki, dzięki dostępowi do kompleksowych narzędzi raportowych i analitycznych, może zarządzać zespołem i elastycznie dostosowywać jego liczebność do bieżącej sytuacji.