Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

System GATEway w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

belchatow
Call Center

System GATEway w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

W styczniu uruchomiliśmy system call center w bełchatowskiej placówce.

Początki Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie sięgają lat 70. XX w. i wiążą się z koniecznością zapewnienia usług zdrowotnych dla załóg pracowniczych potężnego okręgu paliwowo-energetycznego oraz dla mieszkańców miasta Bełchatowa i rejonu. W ramach 26 oddziałów szpitalnych i Zakładu opiekuńczo-leczniczego zapewnia on mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, a często również mieszkańcom powiatów ościennych opiekę stacjonarną z pełnym zapleczem diagnostycznym. W ramach prowadzonej działalności szpital świadczy również usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy. W szpitalu działa 37 poradni specjalistycznych, które od 2000 roku zostały włączone w strukturę organizacyjną oddziałów szpitalnych o tym samym profilu. Jednostka posiada liczne akredytacje, które potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych i właściwą organizację pracy certyfikowanych komórek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, dyrekcja placówki zdecydowała się na uruchomienie telefonicznej rejestracji medycznej. Obecnie pod numerem telefonu 44 635 85 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00 prowadzone są zapisy do lekarzy specjalistów z 20 poradni.  Z czasem planowane jest podłączenie dalszych jednostek. Wdrożenie systemu GATEway zostało poprzedzone zaawansowanym szkoleniem z zakresu komunikacji z pacjentem, co pozwoliło na podniesienie jakości obsługi. System call center umożliwił placówce efektywną rejestrację pacjentów oraz zapewnił pełen monitoring prowadzonych rozmów.