radom_miejski_min

System GATEway w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

Call Center

System GATEway w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Tytusa Chałubińskiego

W listopadzie uruchomiliśmy system call center w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Radomski Szpital Specjalistyczny istnieje od 1968 roku. Ośrodek świadczy usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w następujących obszarach: hospitalizacja na oddziałach szpitalnych, leczenie w poradniach specjalistycznych, pomoc medyczna udzielana w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, diagnozowanie w pracowniach diagnostycznych szpitala, hospitalizacja w Zakładzie Opieki Długoterminowej (ZOD) z Zakładem Pielęgnacyjno – Opiekuńczym (ZPO) i Zakładem Opiekuńczo Leczniczym (ZOL). Oddziały szpitalne placówki liczą 550 łóżek plus 30 łóżek opieki długoterminowej i 25 stanowisk dializacyjnych. Przeciętna roczna liczba hospitalizowanych wynosi ok. 26 000 do 28 000. W 38 Poradniach Specjalistycznych udzielanych jest od 200 000 do 220 000 porad rocznie.

Wdrożenie systemu GATEway pozwoli usprawnić proces rejestracji i podnieść jakość obsługi pacjenta. Agenci dzięki rozbudowanym danym historycznym mają dostęp do pełnego archiwum komunikacji z pacjentem, zaś aktualizowane na bieżąco skrypty dotyczące zasad rejestracji pozwalają na udzielanie rzetelnych informacji. Statystyki połączeń oraz nagrania rozmów umożliwiają Kierownikowi monitoring pracy zespołu call center oraz szybkie reagowanie na ewentualne sytuacje sporne. Pacjenci mogą zarejestrować się do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-16:00 pod numerem telefonu 48 361 53 00.