Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

System GATEway w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki

Nu_Med-1-770x400
Call Center

System GATEway w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki

W maju 2017 r. wdrożyliśmy moduły podstawowe i telefon/SMS w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki.

NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki jest jednym z prężnie rozwijających się ośrodków wchodzących w skład grupy NU-MED. Centrum to nowoczesny, przestronny obiekt posiadający oddziały szpitalne dedykowane chemioterapii i radioterapii. Najnowszej generacji aparatura medyczna oraz współpraca z Tomaszowskim Centrum Zdrowia zapewnia pacjentom kompleksowość usług oraz pomoc na najwyższym poziomie. Placówka jest wyposażona w 43 łóżka, posiada również część ambulatoryjną złożoną z czternastu nowoczesnych foteli przeznaczonych do chemioterapii jednodniowej oraz poradni specjalistycznych i diagnostyki obrazowej.

Wdrożenie systemu call center było podyktowane dbałością dyrekcji placówki o najwyższy standard obsługi pacjentów. Obecnie pod numerem telefonu 44 786 81 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00 można uzyskać niezbędne informacje oraz zapisać się do poradni specjalistycznych, dodatkowo w godzinach 12:00 – 14:00 funkcjonuje profesjonalna linia wsparcia pacjenta onkologicznego. System GATEway umożliwia Centrum szereg korzyści, m. in. poprawę dostępności do usług dzięki wydzieleniu głównego numeru rejestracji telefonicznej i możliwość integracji wielu numerów w jeden strumień – centralny punkt kontaktu dla pacjentów. Kolejkowanie połączeń ze zwolnieniem numeru głównego oraz zautomatyzowanie odbierania telefonów przez rejestratorki zapewniają natomiast wzrost odbieralności telefonów. Interaktywny skrypt dla Agentów zawierający wszystkie zasady rejestracji do jednostek przyłączonych do call center oraz informacje o sposobach przygotowania się do badań zebrane w jednym miejscu ułatwia pracę zespołu telefonicznej rejestracji i umożliwia szybkie wdrożenie nowych pracowników.