Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

System GATEway 2.0 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

pani_gateway_0
Bez kategorii

System GATEway 2.0 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie

W kwietniu 2015 r. z sukcesem wdrożyliśmy medyczne call center w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

System Gateway 2.0 został tak zaprojektowany, aby w kompleksowy sposób rozwiązać problem odbierania telefonów od pacjentów. Łatwość implementacji oraz elastyczność pracy dla agenta i menagera czynią go najlepszym systemem medycznym call center w Polsce. System oparty o technologię VOIP daje bardzo duże możliwości integracji z dowolną centralą telefoniczną ośrodka, co znacząco skraca czas wdrożenia systemu w placówce medycznej.

Instalacja systemu poprzedzona była kompleksowym szkoleniem zespołu call center z zakresu komunikacji z pacjentem. Agenci zostali wyposażeni w schematy rozmów, które zostały odpowiednio dostosowane do różnorodnych sytuacji i typów rozmówców, co stanowi duże ułatwienie w codziennej pracy.  

Korzyści z wdrożenia systemu dla placówki to przede wszystkim:

  • Szybsza rejestracja pacjentów 
  • Jeden punkt kontaktu dla pacjentów 
  • Poprawa wizerunku placówki 
  • Nagrywanie rozmów z pacjentami 
  • Szybka integracja i prosta implementacja systemu 
  • Efektywne zarządzanie pracownikami call center