Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

System call center w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

Brodno
Bez kategorii / Call Center

System call center w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie

Z końcem sierpnia 2016 r. w szpitalu wdrożono moduły podstawowe oraz telefon/SMS Systemu GATEway.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 2009 roku. Szpital ma bogatą, trwającą od 30 lat tradycję medyczną. Od 01.01.2011 r. kontynuuje działalność medyczną zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Świadczenia medyczne udzielane są w powołanych przedsiębiorstwach Spółki tj. Bródnowskim Centrum Klinicznym oraz Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego – w  14 oddziałach (w tym 11 oddziałach klinicznych), 5 zakładach diagnostycznych, 3 oddziałach dziennych oraz w poradniach specjalistycznych. Obecnie w klinikach i oddziałach placówki może być jednocześnie hospitalizowanych ok. 700 pacjentów. Średnio w ciągu roku w Bródnowskim Centrum Klinicznym hospitalizowanych jest ok. 27 500 tysięcy chorych, natomiast w Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego udziela się ponad 175 600 porad i konsultacji specjalistycznych.

Nowoczesny sposób zarządzania komunikacją telefoniczną w tak dużej jednostce medycznej stał się nieodzownym elementem, dzięki któremu możliwe jest ustandaryzowanie procesu porozumiewania się z pacjentami. Wdrożenie podstawowych modułów systemu GATEway  (Agent, Kierownik i Administrator) ułatwiło pacjentom zapisy do Szpitala, natomiast dzięki modułowi telefon/SMS placówka ma możliwość wielokanałowego kontaktu z pacjentami. Dodatkowo pracownicy rejestracji zostali przeszkoleni z zakresu zaawansowanej komunikacji z pacjentem. Obecnie zespół call center pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-18.00. Pod numerem telefonu 22 326 52 26 chory może umówić wizytę, uzyskać ważne informacje medyczne oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do badań.