system call center szpitala w Chojniicach

System call center szpitala w Chojnicach

Call Center

System call center szpitala w Chojnicach

W maju tego roku wdrożyliśmy oraz uruchomiliśmy system call center Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach. Tym samym szpital dołączył do wciąż powiększającej się grupy ośrodków zdrowia posiadających jeden wspólny punkt kontaktu dla pacjentów.

System call center GATEway to nowe możliwości rejestracji pacjentów

Nowy system call center szpitala to szereg rozbudowanych możliwości zarządzania komunikacją telefoniczną z pacjentami. Ze względu na kolejkowanie połączeń oraz komunikaty systemowe więcej pacjentów może się dodzwonić oraz zostać obsłużonymi w krótszym czasie. Pierwszy miesiąc działania systemu call center w rejestracji szpitala pozwolił odebrać 91% telefonicznych połączeń pacjentów. Dodatkowo średni czas oczekiwania na rozmowę zamknął się jedynie w 1 minucie i 3 sekundach. Ponadto dzięki monitorowaniu natężenia połączeń w rozkładzie dziennym, a nawet godzinowym łatwiejsze staje się zarządzanie zespołem pracowników. Tym samym wzrasta jakość i efektywność prowadzonych działań.

Telefoniczna rejestracja szpitala pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35
pod numerem 52 39 56 570

O szpitalu: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Historia szpitala w Chojnicach liczy już niemal 140 lat. Przez ten czas placówka przechodziła szereg zmian oraz przekształceń charakterystycznych dla rozwoju lecznictwa w tym okresie historii. Zawsze były one podejmowane z myślą o wypracowaniu nowych standardów świadczonych usług oraz zabezpieczeniu zdrowia i życia mieszkańców regionu. W ramach szpitala funkcjonuje 17 oddziałów, 21 poradni specjalistycznych oraz 7 zakładów i pracowni diagnostycznych. Placówka zapewnia również świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wysoką jakość świadczonych usług oraz dbanie o bezpieczeństwo pacjentów potwierdzają liczne certyfikaty i wyróżnienia, m.in. „Szpital Przyjazny Dziecku” czy „Bezpieczny Szpital”. Misja szpitala: „Ratuje, leczy, otacza opieką”.