Stres w pracy rejestratorki medycznej

Stres w pracy rejestratorki medycznej – skutki i zapobieganie

Wiedza

Stres w pracy rejestratorki medycznej – skutki i zapobieganie

Stres w pracy rejestratorki medycznej jest niestety częstym zjawiskiem towarzyszącym kontaktom z pacjentami. Niewątpliwie różnorodność charakterów, potrzeb i wymagań pacjentów często jest zaskakująca i wymagająca bieżącego dostosowywania się do rozmówcy. Dodatkowo zdarzają się rozmowy trudne i problematyczne z pacjentami niezadowolonymi, roszczeniowymi czy w złym stanie psychologicznym.

Wszystko to, zarówno duża nieprzewidywalność, jak i silne emocje, mogą wpływać na poczucie stresu. W naszym artykule przyjrzymy się, jakie funkcje pełni stres w życiu człowieka. Odpowiemy na pytanie, czy zawsze jest czymś niepożądanym? A także jak można zredukować jego poziom, jeśli ma negatywny wpływ na jakość codziennej pracy  i przede wszystkim życia.

Z tekstu „Stres w pracy rejestratorki medycznej – skutki i zapobieganie” dowiesz się:

 • do czego potrzebny jest nam stres,
 • jakie wyróżnia się typy stresu,
 • jak stres w pracy rejestratorki medycznej może wpłynąć na jakość życia,
 • jakie istnieją metody na redukcję i kontrolę poziomu stresu.

Stres w pracy rejestratorki medycznej, jak wspominano już wyżej, często związany jest z kontaktem z pacjentem agresywnym i wybuchowym. O sposobach na prowadzenie rozmowy z pacjentem stosującym agresję słowną piszemy więcej w jednym z poprzednich artykułów. Dodatkowo dowiesz się z niego, jak odpowiadać na atak słowny. A czego należy unikać, aby nie eskalować konfliktu. Klinik w baner poniżej, aby poznać szczegóły:

Stres w pracy rejestratorki medycznej. Czemu w ogóle się stresujesz?

Stres jest naturalną reakcją organizmu na nagłe i niespodziewane sytuacje. Został wykształcony na drodze ewolucji. A naszym pierwotnym przodkom miał pomóc w przetrwaniu w trudnych i nieprzyjaznych warunkach otoczenia naturalnego. Pod wpływem stresu organizm jest w stanie zmusić się do zwiększonej wydajności i siły fizycznej, ale także koncentracji i sprawności myślenia. Dlatego człowiek pierwotny w sytuacji zagrożenia mógł podjąć skuteczniejszą walkę lub szybszą ucieczkę.

Jednak czasy oraz świat dookoła nas zauważalnie się zmieniły. Obecnie nie musimy walczyć o przetrwanie. Ale wypracowane naturalnie mechanizmy pozostały z nami niezmienione. Jednak teraz źródłem stresu nie jest bezpośrednie zagrożenie, a często kontakty i relacje społeczne, w których trzeba się odnaleźć. A często również dostosować się do wymagań innych osób.

Czy stres zawsze jest czymś złym?

Jak już napisaliśmy wyżej, stres ma konkretny cel, który praktycznie przydaje się w codziennym życiu. Jest to mobilizacja oraz podniesienie sprawności organizmu do wytężonego wysiłku w sytuacjach trudnych oraz wymagających wyjścia poza utarte schematy działania oraz przyzwyczajenia. Stres występujący nawet często, ale krótkotrwały, który mobilizuje do działania, jest czymś dobrym. Można nawet spotkać się z wieloma opiniami, w których osoby wskazują, że są w stanie skutecznie pracować jedynie pod presją zbliżających się terminów. W takich przypadkach mówi się eustresie, który postrzegany jest zazwyczaj jako zjawisko nawet jeśli nie pozytywne, to na pewno nieszkodliwe.

Stres w pracy rejestratorki medycznej

Przeciwieństwem mobilizującego eustresu jest dystres. Dystres to sytuacja, w której stres występuje regularnie, jego natężenie nie zmniejsza się w czasie, a nawet rośnie. A ciągłe poczucie spięcia oraz mobilizacji przeradza się w zmęczenie i wyczerpnie tak emocjonalne, jak i fizyczne. Dystres zazwyczaj występuje w sytuacjach, gdzie nie możesz zapobiec przyczynom ich występowania. Źródła stresu pozostają poza twoją kontrolą. Współcześnie ten rodzaj stresu związany jest z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi oraz koniecznością rozliczenia się z uzyskanych rezultatów. Szczególnie widocznie jest to w branżach opartych na kontaktach międzyludzkich. Gdzie występuje duża niepewność oraz pewien stopień zależności od działań drugiej strony.

Opis ten z pewnością odpowiada warunkom pracy rejestratorki medycznej. Dlatego tak ważne jest świadome kontrolowanie poziomu stresu w czasie dnia pracy oraz znajomość sposobów na jego zredukowanie. Jeśli stres w pracy rejestratorki medycznej będzie miał charakter długotrwały oraz przewlekły może doprowadzić do wypalenia zawodowego.

Przejawy wypalenia zawodowego w pracy rejestratorki medycznej:

 • uczucie pustki, odpływu sił do pracy,
 • niechęć do wykonywanych obowiązków,
 • przytłaczające zmęczenie po powrocie do domu,
 • ciągłe myśli o tym, ile jeszcze zostało do końca pracy,
 • negatywne myśli o pacjentach, stereotypizacja („Oni wszyscy są tak samo nieuprzejmi”),
 • problemy z koncentracją podczas rozmów,
 • depersonalizacja, czyli poczucie wyobcowania lub oderwania od rzeczywistości.

Powyższe symptomy jedynie dodatkowo będą negatywnie wpływać na samopoczucie oraz stres. Co doprowadzi do błędnego koła. Im gorszy stres, tym gorsze nastawienie oraz wyniki w pracy, co z kolei zwiększy poziom stresu. Aby wyrwać się z tego schematu, można zastosować kilka prostych technik relaksacyjnych.

Sposoby na kontrolowanie stresu w pracy rejestratorki medycznej

W warunkach pracy rejestratorki medycznej, kiedy nie można pozwolić sobie na długie przerwy w pracy i odejście od stanowiska, można zastosować kilka technik relaksacyjnych:

Stres w pracy rejestratorki medycznej

Regulacja oddechu metodą 4-7-8
Metoda ta polega na wzięciu oddechu przez 4 sekundy, wstrzymaniu go na 7 sekund i powolne wypuszczenie powietrza przez 8 sekund. Powtórzenie tego kilka razy pozwoli na dostarczenie tlenu, uspokojenie organizmu, a tym samym umysłu. Dodatkowo pozwoli na kontrolowanie własnych emocji.

Proste ćwiczenia przy biurku
Ruch fizyczny jest sprawdzonym sposobem na redukcję stresu. W sytuacji, kiedy siedzisz przy biurku, wystarczą nawet proste ćwiczenia polegające na rozciąganiu się czy zmianie pozycji.

Wizualizacja
Krótkie oderwanie myśli od przyczyny stresu. Zmień temat swoich rozmyślań, przez chwilę skup się na czymkolwiek innym, aby przerwać spirale negatywnych emocji. Możesz zwizualizować siebie w sytuacji spokoju i wyciszenia, co faktycznie pomoże w osiągnieciu takiego stanu.

Zrobienie krótkiej przerwy
Praktyczne rozwiązanie po trudnej i stresującej rozmowie z pacjentem. Zrobienie krótkiej, nawet kilkuminutowej przerwy, pozwoli oderwać się myślami od problematycznej rozmowy. A także znaleźć czas na powrót do zrównoważonych emocji. W czasie krótkiej przerwy można wykonać wspomniane krótkie ćwiczenia, regulację oddechu czy wizualizację.