SPZOZKraśnik

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

Kraśnik logo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zapewnia dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń zdrowotnych mieszkańcom regionu. Oddziały szpitalne i poradnie specjalistyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną gwarantującą szybkie i prawidłowe postępowanie diagnostyczne i lecznicze pacjenta.

14
ODDZIAŁÓW
24
PORADNIE
334
ŁÓŻKA

Sytuacja przed wdrożeniem

Rozwiązania systemu GATEway

trudności z uzyskaniem kontaktu w rejestracji telefonicznej
94% odebranych połączeń
długi czas oczekiwania na odebranie telefonu
71% pacjentów czekało mniej niż 30 sekund na połączenie
przedłużające się rozmowy z pacjentami
średni czas rozmowy – 1 min 47 s

Michał Jedliński, Dyrektor

W struktury naszego szpitala wchodzi kilka różnych jednostek, których lokalizacja rozporoszona jest w oddalonych od siebie punktach miasta. Dlatego kluczową kwestią, szczególnie w czasach pandemii, stało się utworzenie jednego punktu rejestracji telefonicznej. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie dla wszystkich naszych pacjentów, którzy w czasie jednej tylko rozmowy mogą uzyskać niezbędne informacje i pomoc. Dla szpitala z kolei stało się czynnikiem ułatwiającym i systematyzującym codzienną pracę, co bezpośrednio przełożyło się na naszą efektywność i jakość
świadczonych usług.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku

ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik

Call center 81 825 13 93