Logo, KCO

Specjalne wydanie magazynu KCO

Medpress

Specjalne wydanie magazynu KCO

Katowickie Centrum Onkologii wydało informator dla pacjentów.

Ostatni numer magazynu to wydanie specjalne, w którym w sposób kompleksowy opisana została działalność katowickiej placówki. Od pewnego czasu stało się jasne, że taka publikacja jest konieczna ze względu na szybki rozwój i ciągły postęp Katowickiego Centrum Onkologii. Ostatnie lata to okres intensywnych przemian i nasilenia dokonywanych inwestycji. Pacjenci ze Śląska mogą o tym przekonać się bezpośrednio, będąc leczonymi w dostostosowanych do ich potrzeb salach przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Pierwszy kontakt z placówką, biorąc pod uwagę często trudno sytuację życiową w jakiej znajduje się chory, może w pierwszej chwili wzbudzić u niego poczucie zaskoczenia i dezorientacji. Jest to jednak wrażanie mylne. Poradnik ukazuje strukturę Centrum, z opisem poszczególnych jego jednostek, dostępnych metod diagnostyki i terapii oraz przedstawienia sylwetek pracujących w nim specjalistów, do których można zwrócić się po pomoc.

Życzymy miłej lektury.