Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Siedleccy pacjenci mogą zapoznać się z nowym numerem magazynu „Nasz Pacjent”

nasz_pacjent_baner
Medpress

Siedleccy pacjenci mogą zapoznać się z nowym numerem magazynu „Nasz Pacjent”

Ukazało się kolejne wydanie kwartalnika wydawanego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Tematem przewodnim najnowszego numeru jest udar mózgu. Problem ten został szeroko omówiony ze względu na częstość jego występowania, skale zagrożenia, które ze sobą niesie, i paradoksalnie niską świadomość społeczną o nim. Dzięki wywiadom i artykułom ze specjalistami ośrodka czytelnicy mogą pogłębić swoją wiedzę na temat udarów oraz zagrożeniu, jakie niesie ze sobą ta niezwykle podstępna choroba. Dr Renata Lotek-Waćkowska w swoim tekście wyjaśnia szczegółowo, czym może grozić udar mózgu, jak rozpoznać niepokojące objawy oraz udzielić pierwszej pomocy. Znajdują się w nim również praktyczne porady i wskazówki dotyczące profilaktyki oraz informacje, kto znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Temat ten jest o tyle ważny, że w przypadku udaru mózgu liczy się każda sekunda i często od naszej reakcji zależą szansę przeżycia chorej osoby. W tekście dr Agaty Włodek przedstawiono także szczegółowo technologię oraz metody wykorzystywane przez ośrodek w celu ratowania życia, gdy do Oddziału Udarowego trafia osoba dotknięta udarem. Z kolei dr Henryk Komoń omawia zależności między zmianami miażdżycowymi umiejscowionymi w tętnicach szyjnych a ryzykiem zaburzeń pracy mózgu. Do kwartalnika dołączono magnes przedstawiający najczęstsze objawy wystąpienia udaru.