Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym

Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym | Webinar 13 kwietnia

Spotkanie IRONteam

Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym | Webinar 13 kwietnia

Zapraszamy na webinar online pt. “Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym” już w najbliższy czwartek 13 kwietnia o godzinie 14:00.

Rozmowa z pacjentem w złym stanie psychicznym

Reakcje pacjentów w rozmowie często wydają się nam (z perspektywy osób zdrowych) przesadzone, nieracjonalne, niedostosowane zupełnie do faktycznej sytuacji. Podczas rejestracji dochodzi do płaczu, wybuchów gniewu lub pacjent jest tak rozkojarzony, że wydaje się zupełnie nas nie słuchać. Wynika to z obciążeń psychologicznych w reakcji na mocno stresującą sytuację, jaką jest choroba. Dlatego na naszym spotkaniu omówimy najczęstsze reakcje negatywne pacjentów. A także przedstawimy sposoby, jak na nie odpowiadać.

Na prowadzonym przez specjalistów IRONteam webinarze uczestnicy będą mogli poznać:

  • najczęstsze reakcje na stres związany z chorobą,
  • jak odpowiadać na płacz pacjenta,
  • jak reagować w sytuacji, gdy pacjent mówi o swoim złym stanie emocjonalnym,
  • jakich sformułowań unikać, aby nie pogorszyć sytuacji.

Webinarium będzie miało miejsce na nowej platformie IRONteam Meeting.

IRONteam Meeting to platforma internetowa zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi służących do efektywnego i skutecznego zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania ochrony zdrowia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek medycznych.

Firma IRONteam od ponad 10 lat skutecznie działa na polu edukacji członków personelu szpitali na terenie całego kraju. W efekcie nam się przeszkolić ponad 1300 osób. Dodatkowo już od niemal roku rozwijamy tę formę działalności w środowisku internetowym. Dlatego naturalnym krokiem było powstanie naszej własnej platformy. IRONteam Meeting jest kolejnym krokiem do uzyskania jak najlepszych efektów i dotarcia do jak największej grupy odbiorców.

Kwestie techniczne:

Jeśli w spotkaniu, będą Państwo korzystać z wewnętrznej sieci szpitala, prosimy o skontaktowanie się z działem IT w Państwa placówce. Konieczne jest odblokowanie w wewnętrznej sieci szpitala dla pełnego ruchu i wszystkich portów pod adresem:www.meeting.ironteam.pl

 

Zobacz nasze wcześniejsze wydarzenia online:

Zacznij obserwować nas na Facebooku: facebook.com/ironteampl