Rozmowa z pacjentem onkologicznym

Rozmowa z pacjentem onkologicznym | Webinar 22 kwietnia

Spotkanie IRONteam

Rozmowa z pacjentem onkologicznym | Webinar 22 kwietnia

Zapraszamy na webinar online pt. „Rozmowa z pacjentem onkologicznym” już w najbliższy czwartek 22 kwietnia o godzinie 14:00.

Na prowadzonym przez specjalistów IRONteam webinarze uczestnicy będą mogli poznać:

  • na czym polega specyfika rozmowy z pacjentem onkologicznym,
  • czym jest dynamika zmian psychologicznych u pacjenta,
  • na co zwrócić uwagę w trakcie kontaktu telefonicznego i bezpośredniego,
  • jakie zwroty stosować w rozmowie z pacjentem onkologicznym.

Rozmowa z pacjentem onkologicznym

Każda choroba czy schorzenie wpływa na zachowanie osoby, której dotyczy. W efekcie jej charakteru i stopnia zawansowania jej wpływ będzie miał różny stopień nasilenia. Oczywistym jest, że choroba przewlekła, której dodatkowo towarzyszy ból, będzie odciskała największe piętno na życie takiego pacjenta, jego wewnętrzną hierarchie potrzeb, sposób postrzegania świata i kontakt z innymi ludźmi. Dlatego kontakt z pacjentem onkologicznym jest bardzo specyficzny i wymaga zniuasowanego podejścia.

Webinarium będzie miało miejsce na nowej platformie IRONteam Meeting.

IRONteam Meeting to platforma internetowa zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi służących do efektywnego i skutecznego zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania ochrony zdrowia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek medycznych.

Firma IRONteam od ponad 10 lat skutecznie działa na polu edukacji członków personelu szpitali na terenie całego kraju. W efekcie nam się przeszkolić ponad 1300 osób. Dodatkowo już od niemal roku rozwijamy tę formę działalności w środowisku internetowym. Dlatego naturalnym krokiem było powstanie naszej własnej platformy. Celem IRONteam Meeting jest kolejnym krokiem do uzyskania jak najlepszych efektów i dotarcia do jak największej grupy odbiorców.

Kwestie techniczne:

Jeśli w spotkaniu, będą Państwo korzystać z wewnętrznej sieci szpitala konieczne jest odblokowanie w wewnętrznej sieci szpitala dla pełnego ruchu i wszystkich portów pod adresem:www.meeting.ironteam.pl. Dlatego przed uczestnictwem w webinarze prosimy o skontaktowanie się z działem IT w Państwa placówce.

Zobacz nasze wcześniejsze wydarzenia online: