Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Rekomendacja Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla książki „Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka”

2012 komunikacja_0
Bez kategorii

Rekomendacja Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dla książki „Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka”

Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka – książka wydana przez IRONteam – uzyskała pozytywną rekomendację Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – fundacji powołanej w 2004 r. przez księdza Arkadiusza Nowaka.

Jednym z celów statutowych Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej jest wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta oraz polityki zdrowotnej państwa.

Publikacja „Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka” to istotne narzędzie w budowaniu prawidłowych relacji komunikacyjnych pomiędzy pacjentami a konsultantami medycznych call center. Pozycja jest wnikliwym kompendium wiedzy z obszaru komunikacji na linii pacjent – konsultant. Książka przedstawia, w sposób przystępny i czytelny, szeroki zakres problematyki nie tylko w formie teoretycznej, ale również w kontekście codziennych sytuacji mogących potencjalnie wystąpić w medycznym call center.

Igor Grzesiak członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Fundacja pozytywnie rekomenduje publikację opracowaną przez zespół IRONteam, doceniając podejmowanie działań mających na celu traktowanie pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia.