MAJ_Nowe rozwiazania na nowe czasy

Projekt szkoleń online komunikacji z pacjentem

Spotkanie IRONteam

Projekt szkoleń online komunikacji z pacjentem

Z początkiem maja tego roku ruszył nowy projekt IRONteam. W odpowiedzi na potrzeby związane z sytuacją pandemii koronawirusa w Polsce uruchomiliśmy cykl szkoleń online dotyczących profesjonalnego kontaktu personelu rejestracji medycznej z pacjentem.

Dotychczasowe doświadczenia w aspekcie komunikacji wzbogailiśmy o zagadnienia i rozwiązania związane z komunikacją w dobie kryzysu. Nietypowe czasy wymagają od personelu szpitali nietypowych rozwiązań i działań. Dysponując wiedzą z zakresu nowych standardów komunikacji i obsługi pacjenta,łatwiej będzie pracować i udzielać pomocy w nowej rzeczywistości. Uczestnicy webinariów mogli dowiedzieć się między innymi o:

  • zasadach wdrażania telemedycyny w szpitalach,
  • zarządzaniu kryzysowym,
  • różnych postawach i reakcjach pacjentów w chwili zagrożenia,
  • najważniejszych aspektach komunikacji w czasie pandemii,
  • najczęściej zadawanych pytaniach pacjentów i proponowanych na nie odpowiedzi,
  • jak zbudować spójną strategię komunikacji, aby uniknąć paniki.

W prowadzonych szkoleniach wzięło aktywny udział ponad 100 uczestników.

Webinaria wzbogacone zostały o multimedialną prezentację oraz komentarz specjalisty ds. komunikacji. Zainteresowani chwalili szeroki zakres poruszanych tematów oraz wysoką jakość merytoryczną przygotowanych materiałów. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie taką formą szkoleń pozwala spodziewać się ich kontynuacji także w niedalekiej przyszłości.