Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Prezentacja platformy ONKOline podczas XV Kongresu Medycyny Rodzinnej

kongresMR
ONKOline

Prezentacja platformy ONKOline podczas XV Kongresu Medycyny Rodzinnej

W dniach 28 – 30 maja 2015 r. w Karpaczu odbył się XV Kongres Medycyny Rodzinnej pn. „Razem dla zdrowia”. Wydarzenie zgromadziło ok. 1300 gości i stanowiło znakomitą okazję do dyskusji między innymi na temat zacieśnienia współpracy pomiędzy lekarzami rodzinnymi i specjalistami w kontekście założeń pakietu onkologicznego.

Podczas seminarium pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pt. „Lekarz rodzinny wobec wyzwań współczesnej onkologii” prezes zarządu IRONteam, Tomasz Tomaszewski, zaprezentował założenia platformy ONKOline.  Głównym celem projektu jest usprawnienie przepływu pacjentów pomiędzy lekarzem rodzinnym a ośrodkami medycznymi w ramach pakietu onkologicznego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na nowe obowiązki, które zostały nałożone na lekarzy POZ wraz z wejściem w życie pakietu.

Zaprezentowanie zasad funkcjonowania platformy ONKOline, dało lekarzom medycyny rodzinnej możliwość poznania korzyści, które zaowocują łatwiejszym kontaktem z centrami onkologii i skróceniem czasu oczekiwania pacjenta na wizytę u onkologa. Firma IRONteam pragnie podziękować Organizatorom za możliwość aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu, mającym na celu nie tylko rozwój zawodowy lekarzy medycyny rodzinnej, ale również zacieśnienie kontaktów i wymianę poglądów w zakresie podniesienia jakości świadczeń dla pacjentów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.