Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Pozytywne rekomendacje nowej książki „Pacjent w centrum uwagi”

2013 pwcu baner
Bez kategorii

Pozytywne rekomendacje nowej książki „Pacjent w centrum uwagi”

Druga już publikacja zespołu IRONteam „Pacjent w centrum uwagi” uzyskała pozytywne rekomendacje

Druga już publikacja zespołu IRONteam Pacjent w centrum uwagi uzyskała pozytywne rekomendacje:

Dr n. med. Zbigniewa Pawłowicza – dyrektor Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, chirurg i menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia. 

„Misja naszego centrum to Jesteśmy dla Ciebie Pacjencie. Od pracowników medycznych, zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, wymaga się profesjonalizmu. Pacjenci powinni na każdym szczeblu spotykać się z życzliwością i wyrozumiałością. Cała troska i dążenia powinny iść w kierunku poprawy jakości życia czy wyleczenia pacjenta. Dążymy do umacniania zaufania Pacjentów i poprawy ich bezpieczeństwa poprzez przestrzeganie praw Pacjenta i kultury pracy, wprowadzanie innowacyjnych technologii do diagnostyki i leczenia, ale także poprzez ciągłe podnoszenie poziomu wykształcenia personelu. Zadowolony pracownik to zadowolony Pacjent, dlatego tak ważna jest edukacja medyczna z zakresu problematyki komunikacji z Pacjentem. Centrum Onkologii pozytywnie rekomenduje publikację Pacjent w centrum uwagi doceniając podejmowanie działań mających na celu traktowanie Pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia.”

Dr med. Szczepana Cofty – Naczelny Lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii. Łączy obecnie pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Katedrze i Klinice Ftyzjopneumonologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

„Publikacja Pacjent w centrum uwagi to istotne narzędzie w budowaniu prawidłowych relacji z Pacjentami. Pozycja kładzie nacisk na dwa aspekty. Z jednej strony ukazuje cykl doświadczeń chorego w placówce medycznej i porusza problematykę praw jakie posiada Pacjent w Polsce. Z drugiej pokazuje, w sposób przystępny i czytelny, jak rozmawiać z Pacjentem, nie tylko w formie teoretycznej, ale również w kontekście codziennych sytuacji mogących potencjalnie wystąpić w placówce. Psychologiczne aspekty wspomagające komunikację z Pacjentami, podstawowe aspekty pracy głosem oraz testy, sprawdzające i uzupełniające, stanowią bazę wiedzy dla pracowników medycznych. Wspomagają ośrodki zdrowia w wypracowaniu takich standardów obsługi Pacjentów, które pozytywnie wpływają na stan samopoczucia i poziom zadowolenia Pacjentów oraz ułatwiają radzenie sobie z chorobą.”

Roberta Kantereita – polski prezenter, dziennikarz i lektor. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów Programu III Polskiego Radia. Od lipca 2010 współprowadzący najlepszego porannego programu Dzień Dobry TVN. „Lata pracy w radiu uświadomiły mi jak ważna jest emisja głosu. Intonacja, dykcja i artykulacja to elementy warunkujące prawidłowe odebranie przez słuchaczy tego, co mówimy. Gdy głosem pracuje się na co dzień od posiadanych umiejętności zależy budowanie wizerunku zawodowego, dlatego warto je rozwijać. W książce odnaleźć można praktyczne ćwiczenia odpowiednie zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z praca nad głosem, jak i dla bardziej doświadczonych, które chcą udoskonalić podstawy dobrego mówienia.”