Podsumowanie panelu ekspertów o szczepieniach przeciw COVID-19

Podsumowanie panelu ekspertów o szczepieniach przeciw COVID-19

Spotkanie IRONteam

Podsumowanie panelu ekspertów o szczepieniach przeciw COVID-19

W czwartek 14 stycznia na platformie IRONteam Meeting odbył się godzinny panel ekspertów online pt. „Strategia komunikacji z pacjentami o szczepieniach przeciw COVID-19”. Udział w spotkaniu wzięli:
Uczestnicy panelu omówili dotychczasowe doświadczenia szpitali związane z realizacją fazy 0 Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 oraz podjęcia koniecznych działań, które przyczynią się do sukcesu kolejnych etapów programu.

Na obecnym etapie żaden ze szpitali nie odnotował trudności organizacyjnych związanych ze szczepieniem personelu medycznego. Każda placówka po dwóch tygodnia od rozpoczęcia programu zaszczepiła ok. 1500 osób w ustalonych średnio 3 punktach szczepień. W ramach tej fazy przebiegało również szczepienie personelu z placówek zewnętrznych.

Rozpoczęcie kolejnej fazy programu

Już 15 stycznia miało miejsce rozpoczęcie rejestracji pacjentów zewnętrznych należących do grupy wiekowej powyżej 80 roku życia. Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na trudności komunikacyjne, które wynikają ze słabej umiejętności obsługi technologii informatycznych w tej grupie wiekowej. Dotychczas na wszystkie pytania odpowiadał telefonicznie ustanowiony w każdej placówce koordynator ds. szczepień. Jednak zwiększająca się liczba pacjentów spowoduje z pewnością niemożność efektywnego udzielania odpowiedzi tylko przez jedną osobę.

Organizacja punktu informacyjnego

Ważnym punktem panelu były zasady organizacji rozszerzonego punktu informacji dla pacjentów. Uczestnicy panelu byli zgodni, że odpowiedzialne za ten aspekt powinna być telefoniczna rejestracja medyczna. Przygotowanie odpowiednich skryptów podpowiedzi powinno pozwolić pracownikom rejestracji udzielać pełnych odpowiedzi na pytania. Kwestią sporną było, czy należy wydzielić osobny numer telefonu dedykowany tylko tej sprawie. Końcowo ustalono, że najlepszym rozwiązaniem, ze względu na duże zainteresowanie ze strony pacjentów, jest utrzymanie jednego numeru, pod którym wszyscy członkowie zespołu rejestracji będą udzielać informacji w tym zakresie.

Podstawowe kanały informacyjne

Paneliści zwrócili także uwagę na konieczność wykorzystania w pełni możliwości kanału informacyjnego, jakim jest strona internetowa szpitala. Wiadomości dotyczące szczepień powinny pojawiać się na głównej stronie oraz zostać umieszczone w czytelny sposób, aby każdy zainteresowany mógł w prosty sposób mógł poznać podstawę informacje. Dodatkowo wskazano na możliwość wykorzystania potencjału regionalnych mediów w masowym dotarciu z informacjami o szczepieniach. Pani Magdalena Us z WSS w Białej Podlaskiej zapowiedziała, że kolejny numer „Twojego Lekarza” – wewnętrznego magazynu dla pacjentów szpitala – zostanie w pełni poświęcony tylko temu zagadnieniu.

Panel ekspertów online potwierdził, że w najbliższym czasie przed szpitalami stoi wiele wyzwań związanych z efektywną realizacją programu szczepień przeciw COVID-19. Jednak sprawna organizacja systemu informowania pacjentów pozwoli na uniknięciu wielu nieporozumień oraz problemów.

IRONteam Meeting platforma komunikacji dla placówek medycznych
Panel ekspertów odbył się na platformie komunikacji dla placówek medycznych
IRONteam Meeting