Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Pacjent w centrum uwagi. Edycja 3.

bannerpwcu 2019_0
Medpress

Pacjent w centrum uwagi. Edycja 3.

Ukazała się 3. edycja książki „Pacjent w centrum uwagi”

Z przyjemnością przekazujemy Państwu zaktualizowany podręcznik pt. „Pacjent w centrum uwagi”. Stanowi on drugą część naszego cyklu szkoleniowego; jest kontynuacją publikacji pt. „Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka”, która również została w tym roku zaktualizowana i uzupełniona o nowe informacje. W najnowszej wersji „Pacjenta w centrum uwagi” położyliśmy nacisk przede wszystkim na praktykę i przygotowanie personelu niemedycznego na wszelkie sytuacje, które mogą mieć miejsce w kontakcie z pacjentami. Stworzyliśmy ten podręcznik nie tylko dla pracowników call center, lecz także rejestracji osobistej i sekretarek medycznych. Dlatego też sporo uwagi poświęciliśmy roli, jaką mają osoby zatrudnione w szpitalu na różnych stanowiskach w procesie leczenia, w jaki sposób mogą wpływać na nastawienie pacjenta do placówki medycznej i jego motywację do leczenia. Opisano także wzorcowe postępowanie w najczęściej występujących sytuacjach trudnych. W zaktualizowanej wersji książki znalazł się także szczegółowy raport na temat przepisów określających obowiązki osób zatrudnionych w placówkach medycznych oraz przestrzegania praw pacjenta w Polsce.

Czytelnicy znajdą ponadto dokładne informacje na temat możliwości, które posiada chory posądzający placówkę o naruszenie jego praw. Wierzymy, że ta wiedza umożliwi rejestratorom udzielanie rzetelnych odpowiedzi na wszelkie zadawane im przez pacjentów pytania. Z myślą o podwyższeniu kompetencji czytelników przygotowaliśmy także rozdział poświęcony sprzedaży usług zdrowotnych. Kompleksowo opisaliśmy w nim zasady etyczne, którym podlega obsługa pacjentów-klientów wraz z przydatnymi technikami prezentowania produktu oraz radzenia sobie z pytaniami, obiekcjami i zastrzeżeniami rozmówców. W drugiej części „Pacjenta w centrum uwagi” kontynuowaliśmy nasz cykl poświęcony specyficznym cechom pacjentów, które wpływają na ich zachowanie i oczekiwania wobec pracowników placówki medycznej. W „Komunikacji z pacjentem. Teoria i praktyka” przedstawiliśmy czytelnikom między innymi sangwinika, flegmatyka, melancholika i choleryka. Teraz przybliżyliśmy im sylwetki słuchowca, wzrokowca i kinestetyka wraz ze wskazówkami, po czym ich rozpoznać i jak z nimi postępować. W ten sposób wprowadziliśmy także pojęcia osób o zewnętrznym i wewnętrznym umiejscowieniu autorytetu oraz zorientowanych na siebie lub innych. Całkowitą nowością w tej edycji książki jest natomiast kompleksowy opis generacji-pokoleń, z którymi pracownicy mogą mieć do czynienia w codziennej pracy. Wskazaliśmy, jakie cechy, potrzeby i zachowania mogą wynikać z przynależności generacyjnej pacjenta. W książce znajdą Państwo także nowy rozdział poświęcony komunikacji niewerbalnej – mowie ciała oraz mikroekspresji. Zamieszczone zostały tam przykłady konkretnych komunikatów niewerbalnych wraz z ich interpretacjami oraz wskazówki, jak można wykorzystać komunikację niewerbalną w tworzeniu własnego wizerunku. Całości dopełnia rozdział poświęcony pracy nad głosem, w którym nie brakuje zarówno ćwiczeń logopedycznych, jak i technicznych oraz praktycznych wskazówek.

Wszystkie informacje zostały zilustrowane wynikami najnowszych badań oraz odkryciami wybitnych specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii i medycyny. Choć nasza publikacja nosi tytuł „Pacjent w centrum uwagi”, równie istotna jest dla nas postać pracownika – rejestratora lub sekretarki medycznej. Aby wykonywać te niełatwe zawody i efektywnie pomagać pacjentom, niezbędna jest dbałość o własny komfort psychiczny i rozwój osobisty. Dlatego też w obydwu naszych publikacjach staramy się łączyć informacje na temat tego, w jaki sposób dbać o dobro pacjenta, ze wskazówkami, jak zatroszczyć się o siebie i swój komfort psychiczny. Tej troski o siebie, jak i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy, serdecznie Państwu życzymy.