Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Pacjent w centrum uwagi – Edycja 2017

pwcu 2017 banner
Medpress

Pacjent w centrum uwagi – Edycja 2017

Nowa edycja książki Pacjent w centrum uwagi już jest!

Przekazujemy w Państwa ręce drugie wydanie książki Pacjent w centrum uwagi. Wraz z książką: „Komunikacja z pacjentem. Teoria i praktyka”, stanowi źródło aktualnej wiedzy na temat profesjonalnej obsługi pacjenta. Pomocne wskazówki, jak również niezbędna w pracy rejestratora medycznego wiedza teoretyczna, przeplatana jest przykładami z codziennego życia placówki medycznej. Stanowi doskonałe rozwiązanie, zarówno dla przygotowania nowego pracownika, jak i dla utrwalenia właściwych postaw wobec pacjentów dla doświadczonej kadry medycznej.

Edycja 2017 została przygotowana w oparciu o doświadczenie związane ze współpracą z placówkami medycznymi w całej Polsce. Coraz większa liczba zarządzających oraz pracowników w sektorze ochrony zdrowia kładzie nacisk na podnoszenie standardów obsługi pacjenta. We wszelkich procesach, występujących w ośrodkach medycznych, centralne miejsce zajmuje pacjent. Dlaczego jest on tak ważny i dlaczego należy poświęcić mu szczególną uwagę? Rejestracja wizyt, udzielanie informacji na temat sposobów przeprowadzania badań, przyjęć, wyników badań – wszystko to dotyczy pacjenta. To jego zdrowie, a nierzadko również życie, zależy od pracowników medycznych. Sukces placówki zależy z kolei od ułożenia właściwych relacji z pacjentem – klientem, dlatego ważne jest, by poznać i zrozumieć pacjentów.

Książka adresowana jest do szeroko rozumianej grupy pracowników medycznych. Zmieniające się preferencje pacjentów oraz rozwijająca się konkurencja w sektorze medycznym wymaga zapewnienia najwyższej jakości obsługi. Materiały zawarte w publikacji stanowią kompendium praktycznej wiedzy z zakresu obsługi pacjenta, m. in.: prawa pacjenta, marketing usług medycznych, efektywna rozmowa z pacjentem czy trening poprawnej wymowy.

Książka stanowi integralny element oferty szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem – GATEway Training, którą firma IRONteam przygotowała specjalnie dla placówek medycznych.