Now Hiring: Are you a driven and motivated 1st Line IT Support Engineer?

Od roku nasze call center usprawnia zapisy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

CallCenter_SCO
Call Center

Od roku nasze call center usprawnia zapisy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Mija rok od wdrożenia systemu GATEway w kieleckiej placówce. Centrum Onkologii w Kielcach to wiodący ośrodek onkologiczny w województwie świętokrzyskim, będący zarazem jedną z najmłodszych placówek onkologicznych w kraju.

Z punktu widzenia ośrodka niezbędna okazała się reorganizacja nieefektywnego procesu rejestracji przy uwzględnieniu minimalizacji kosztów. GATEway okazał się odpowiednim rozwiązaniem. System nie wymagał inwestycji w dodatkowy sprzęt, ponieważ stwarzał możliwość integracji z istniejącą centralą telefoniczną. Prosta implementacja zagwarantowała wdrożenie systemu call center w krótkim czasie (1,5 miesiąca). Dzięki łatwości konfiguracji stanowisk konsultantów, rozbudowanie infolinii dla pacjentów było bardzo proste i nie generowało wysokich kosztów. Zachęcenie pacjentów do korzystania z rejestracji telefonicznej w bardzo krótkim czasie znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu liczby osób oczekujących w kolejce w rejestracji.

Po roku funkcjonowania systemu GATEway w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zespół telefonicznej rejestracji odebrał ponad 100 000 połączeń.  Placówka może pochwalić się bardzo niskim wskaźnikiem odrzuconych połączeń – na przestrzeni ostatniego kwartału wynosił on jedynie 8%.