O roli pracownika w zespole. Każdy ma znaczenie, każdy ma wpływ

O roli pracownika w zespole. Każdy ma znaczenie, każdy ma wpływ | Webinar 4 marca

Spotkanie IRONteam

O roli pracownika w zespole. Każdy ma znaczenie, każdy ma wpływ | Webinar 4 marca

Zapraszamy na webinar online pt. „O roli pracownika w zespole. Każdy ma znaczenie, każdy ma wpływ” już w najbliższy czwartek 4 marca o godzinie 14:00.

Każdy słyszał o roli komunikacji wewnętrznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizacji. Kiedy do realizacji zadań włączona jest duża grupa osób, podzielona na osobne jednostki, sprawny system obiegu informacji to podstawa sukcesu. Często jednak ma ona przebieg jednokierunkowy: przełożony informuje lub wydaje polecenia, nie biorąc pod uwagę opinii lub wątpliwości swoich podwładnych. A przecież roli i znaczeniu pracownika w zespole można poświęcić znaczenie więcej uwagi. Odpowiednie podejście oraz prawidłowa komunikacja pozwolą w pełni wykorzystać jego potencjał.

Jest to błąd, który może okazać się fatalny w skutkach. I to nie tylko dla pracy zespołu, ale także dla potrzebujących pomocy pacjentów. W czasie spotkania wskażemy działania, które można podjąć, aby opracować trwały i skuteczny system pracy satysfakcjonujący dla pracowników i podnoszący jakość usług.

Na prowadzonym przez specjalistów IRONteam webinarze uczestnicy będą mogli poznać:

  • jaką rolę w zespole mają pracownicy z różnym stażem
  • jak budować odpowiednie relacje w zespole
  • jakie istnieją metody budowania aktywnej komunikacji z pracownikami
  • jak wykorzystać potencjał każdego członka zespołu

Webinarium będzie miało miejsce na nowej platformie IRONteam Meeting.

IRONteam Meeting to platforma internetowa zawierająca kompleksowy zestaw narzędzi służących do efektywnego i skutecznego zdobywania wiedzy z zakresu funkcjonowania ochrony zdrowia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek medycznych.

Firma IRONteam od ponad 10 lat skutecznie działa na polu edukacji członków personelu szpitali na terenie całego kraju. W efekcie nam się przeszkolić ponad 1300 osób. A już od niemal roku rozwijamy tę formę działalności w środowisku internetowym. Dlatego naturalnym krokiem było powstanie naszej własnej platformy IRONteam Meeting jest kolejnym krokiem do uzyskania jak najlepszych efektów i dotarcia do jak największej grupy odbiorców.

Kwestie techniczne:

Jeśli w spotkaniu, będą Państwo korzystać z wewnętrznej sieci szpitala, prosimy o skontaktowanie się z działem IT w Państwa placówce z prośbą o odblokowanie w wewnętrznej sieci szpitala dla pełnego ruchu i wszystkich portów pod adresem:www.meeting.ironteam.pl

Zobacz nasze wcześniejsze wydarzenia online:

Poznaj więcej szczegółów na naszym Facebooku: facebook.com/ironteampl